Comparteix:

Cara a cara amb un robot industrial

[CODI CURS: 205.48] 

4a Revolució Industrial. IIoT (Industrial Internet of Things). Indústria 4.0.. Fàbriques Intel·ligents. Robots!!!... són expressions que darrerament s'han convertit en part del nostre dia a dia i que també son part fonamental de la indústria de darrera generació.

Els entorns productius estan patint una revolució tecnològica increïble la qual semblava impossible fa escassos anys. En molts sentits, els grans representants d'aquest canvi són els Robots, i en aquest cas en particular els Robots Industrials i els COBOTS (Collaborative Robots).

L'aplicació de Robots a la indústria permet una major flexibilitat productiva (els robots són reprogramables i poden reaccionar a senyals externs), un increment de l'efectivitat i de l'eficiència, un abaratiment de costos o una millora de la productivitat entre d'altres.

Aquest canvi tecnològic porta implícit la necessitat de disposar de personal capaç d'entendre, programar i interaccionar amb Robots. Aquesta realitat és ja innegable!.

Adreçat a: Alumnes de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius i professorat de secundària.

Durada de l’activitat: 20 h.

Calendari:  Setmana 1, del 2 al 5 de juliol 2024, de 9 a 14h.

Lloc: Laboratori de Robòtica i CIM. Dept d'ESAII (TR11). UPC. Campus Terrassa

Preu: 195 euros

Requisits: Cap

Descripció del curs:

El curs 'Cara a cara amb un robot industrial' està pensat per apropar als assistents a la realitat de la robòtica dins el món industrial. La robòtica és un dels grans pilars de la Revolució Industrial que estem vivint actualment, i la seva projecció de futur es mostra creixent a velocitats vertiginoses. Caldrà doncs que els futurs professionals (de carreres tecnològiques) estiguin familiaritzats amb aquestes tecnologies, i que presentin un grau de formació elevat per poder donar respostes als reptes i necessitats que el mercat laboral els demandarà i els oferirà en un futur.

Entendre i programar un robot industrial va un pas més enllà de programar un Arduino, un LEGO o qualsevol altre robot de tipus educatiu i/o lúdic. Programar un robot industrial obre les portes a un altre nivell.

Objectius: 

L’objectiu del curs és proporcionar coneixements bàsics de Robòtica Industrial, mitjançant la robotització d'unes tasques proposades, còpia d'algunes de les tasques que es poden trobar a la industria.

Caldrà doncs aprendre a realitzar la programació d'un braç robòtic industrial per tal de resoldre la tasca proposada, analitzar el comportament de la solució programada i interaccionar amb el Robot mitjançant senyals d'entrada i sortida.

Una vegada finalitzat el curs, l’estudiantat s'haurà iniciat en la programació de robots industrials i de les necessitats de la robotització de tasques. L'estudiant estarà més a prop d'entendre un dels grans canvis tecnològics que ens envolten avui per avui, i haurà interaccionat amb un dels elements que amb tota seguretat es trobarà en un futur en la seva vida professional.

Metodologia:

El curs s'impartirà seguint una metodologia basada en projectes. L'alumnat, treballarà en parelles i haurà de resoldre la tasca donada mitjançant la programació del robot. Les classes estaran orientades majoritàriament de forma pràctica, i utilitzant un robot 100% industrial.

Temari: 

  1. Familiarització amb un Robot Industrial: sistemes de referencia, graus de llibertat, espai de treball, posició i orientació a l'espai. 
  2. Presentació de a tasca industrial a robotitzar. Descripció i estudi dels requeriments de la tasca. 
  3. Introducció a la programació amb RAPID. 
  4. Implementació del programa de Robot. 
  5. Verificació i posta en marxa de la tasca robotitzada.

 

Professorat: Rita Maria Planas Dangla

Nombre de places: 14

Correu electrònic de contacte

 

 

  INSCRIPCIONS I PAGAMENT
                Data límit: 19 de juny