Vés al contingut (premeu Retorn)

Assoliment de la competència transversal en tercera llengua als estudis de grau

Per tenir dret a l’expedició d’un títol de grau els estudiants han d’haver assolit, en acabar els estudis, la competència en tercera llengua.

Idiomes per a l’acreditació B2: Alemany, anglès, francès o italià

 • Els estudiants que han accedit al sistema universitari (català o de la resta de l’Estat Espanyol) en el curs acadèmic 2014/2015 i posteriors procedents de
 • Via 0. Estudis de batxillerat i proves d’accés a la universitat (PAU)
 • Via 4. Cicles formatius de grau superior (CFGS), amb o sense PAU

              han d’acreditar el coneixement d’una tercera llengua amb un certificat de nivell B2.

 • La resta d’estudiants pot assolir la competència en els supòsits següents:
 • Haver obtingut com a mínim 9 ECTS corresponents a assignatures impartides completament en una tercera llengua.
 • Elaborar i defensar el treball de fi de grau en una tercera llengua.
 • Fer una estada en una universitat o empresa estrangera en el marc d’un programa de mobilitat o d’un conveni de cooperació educativa i haver obtingut un mínim de 9 ECTS.
 • Acreditar el coneixement d’una tercera llengua amb un certificat del nivell B2 (anglès com a nivell complet o B2.2) o un nivell superior del marc comú europeu de referència per a les llengües.

 

L’assoliment de la competència en terceres llengües per qualsevol de les quatre vies també s’ha de fer en acabar els estudis, atès que és un requisit per obtenir el títol de grau.

Dobles titulacions entre estudis de la UPC, atès que l’assoliment de la tercera llengua és un requisit associat a l’estudiant, s’haurà d’acreditar una sola vegada.

més informació

Consideracions prèvies

 • Els certificats, títols i diplomes han d’estar recollits a la Taula de Certificats aprovada pel Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).
 • El Servei de Llengües i Terminologia és l’encarregat de valorar la idoneïtat d’altres certificats que no estan inclosos en la Taula, seguint els acords del CID i de l’ACLES.
  Podeu consultar si amb la certificació de que disposeu es pot acreditar la competència en tercera llengua en aquest enllaç
 • Amb caràcter general, per sol·licitar el reconeixement de crèdits per idiomes previst a l’apartat 3.1.5. d’aquesta normativa abans s’ha d’haver acreditat la competència del nivell B2.
 • La llengua que s’ha triat per acreditar la competència en una tercera llengua es pot fer servir com a reconeixement de crèdits  (link al tràmit de reconeixement) només a partir del nivell C1, sempre que el certificat s’hagi obtingut durant els estudis.

Més informació cursos

 

Procediment

Les persones que abans d’iniciar els estudis a la UPC tenen algun dels títols, certificacions i diplomes indicats a la normativa acadèmica, poden presentar-lo a la secretaria acadèmica del centre docent (original i fotocòpia) conjuntament amb la resta de documentació requerida per a la matrícula.
En tot cas, s’ha de presentar en acabar els estudis, atès que l’acreditació del B2 és un requisit per obtenir el títol de grau.

 

Terminis

Durant el curs acadèmic