Vés al contingut (premeu Retorn)

ERROR. Charset undefined

Pròrroga del còmput de temps per a l'aplicació de les normes de permanència

Marc normatiu
NAGRAMA – UPC   >Permanència

5.6. Pròrroga del còmput de temps per a l’aplicació de les normes de permanència

Els estudiants que cursen el primer any acadèmic o la fase inicial dels estudis i que l’han d’interrompre temporalment per algun motiu de caràcter excepcional, poden sol·licitar al director o directora o el degà o degana una pròrroga per un període determinat perquè no els compti el temps a l’efecte de l’aplicació dels apartats 5.4 i 5.5 d’aquesta normativa.

Les pròrrogues no es poden concedir per a un període lectiu en el qual l’estudiant ja ha estat avaluat.

Les pròrrogues es concedeixen per un màxim de 2 quadrimestres o 1 any acadèmic; però en casos de malaltia o accident greu justificats degudament es pot ampliar aquest termini.

Més informació

 

Consideracions prèvies

5.4 Rendiment mínim en el primer any acadèmic

Accés a un títol de grau

Ha d’aprovar un mínim de 12 ECTS

Accés a un doble títol

Si pot matricular 12 ECTS o més, ha d’aprovar un mínim de 12 ECTS, de la segona titulació.
Quan en aplicació de les normes de matrícula establertes, un estudiant no es pot matricular durant el primer any acadèmic de 12 ECTS, ha de superar tots els crèdits de què s’ha pogut matricular de la segona titulació.

Accés per canvi d’estudis

Si pot matricular 12 ECTS o més, ha d’aprovar un mínim de 12 ECTS.
Quan en aplicació de les normes de matrícula establertes, un estudiant no es pot matricular durant el primer any acadèmic de 12 ECTS, ha de superar tots els crèdits de què s’ha pogut matricular.

Accés a un títol de Màster

Ha d’aprovar un mínim de 15 ECTS

 

5.5 Rendiment mínim en la fase inicial des estudis

Accés a un títol de grau

S’ha de superar el nombre mínim de crèdits d’aquesta fase que ha establert el centre docent, en el termini que correspon, segons la modalitat de dedicació als estudis

Accés a un doble títol

 

Titulació ESEIAAT

Permanència UPC

Termini per superar permanència UPC

Permanència pla d’estudis del centre

Modalitat de dedicació dels estudis

Termini per superar mínim de crèdits de fase inicial

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

recorregut successiu Enginyer/a Industrial

12 ECTS

Primer any acadèmic

60 ECTS

Normal

2 anys

Parcial

4 anys

Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials

recorregut successiu Enginyer/a Aeronàutic/a

12 ECTS

Primer any acadèmic

60 ECTS

Normal

2 anys

Parcial

4 anys

Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials

12 ECTS

Primer any acadèmic

60 ECTS

Normal

2 anys

Parcial

4 anys

Grau (Fase comuna) en Enginyeries: Electrònica Industrial i Automàtica, Elèctrica, Mecànica, Química, Tecnologia i Disseny Tèxtil

12 ECTS

Primer any acadèmic

42 ECTS

Normal

2 anys

Parcial

4 anys

Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte

12 ECTS

Primer any acadèmic

42 ECTS

Normal

2 anys

Parcial

4 anys

Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

12 ECTS

Primer any acadèmic

42 ECTS

Normal

2 anys

Parcial

4 anys

 

 

Si l’estudiant ja ha realitzat la matrícula i ha iniciat el quadrimestre:

  • A l’efecte de l’expedient de l’estudiant, aquest pot sol·licitar la baixa acadèmica de les assignatures recollida a l’apartat 2.7d’aquesta normativa.

 

Procediment

La sol·licitud de pròrroga del còmput de temps per a l’aplicació de les normes de permanència s'ha de fer a e-secretaria i portar, la documentació que justifiqui els motius al·legats a l'Àrea de Gestió Acadèmica, SIAE de l'escola.

 

Terminis

Abans de formalitzar la matrícula del següent quadrimestre.