Vés al contingut (premeu Retorn)

Com assolir la competència en 3a llengua

L'acreditació del coneixement d’una tercera llengua (alemany, anglès, francès i italià) és fa amb un certificat del nivell B2 (entès com a nivell complet o B2.2) o un nivell superior del Marc Europeu Comú de Referència, elaborat pel Consell d’Europa.

D’acord amb la Llei 1/2018, l'acreditació amb un certificat de nivell B2 és la via per assolir la competència per als estudiants que iniciïn els estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2018-2019 i posteriors.

Taules de certificats acreditatius

Procediment: Portar al SIAE original i còpia del certificat acreditatiu.

Termini: En qualsevol moment del curs.

Des de la implantació dels graus la normativa acadèmica de la UPC considera assolida la competència per mitjà d'una de les 4 vies següents:
  1. Acreditar el coneixement d’una tercera llengua (alemany, anglès, francès i italià) amb un certificat del nivell B2 (entès com a nivell complet o B2.2) o un nivell superior del Marc Europeu Comú de Referència, elaborat pel Consell d’Europa. Taules de certificats acreditatius. Procediment: Portar al SIAE original i còpia del certificat acreditatiu. Termini: En qualsevol moment del curs.
  2. Haver obtingut com a mínim 9 ECTS corresponents a assignatures d'estudis de la UPC impartides completament en una tercera llengua, preferentment en anglès. L'acreditació és automàtica, l'estudiant no ha de fer cap sol·licitud.
  3. Elaborar i defensar el treball de fi de grau en anglès, preferentment, o si es compta amb la conformitat prèvia del professorat que forma part del Tribunal i de la Direcció del centre, en una altra tercera llengua. Procediment: L'estudiant, a l'hora d'inscriure el TFG, ha de comunicar que el farà en la tercera llengua.
  4. Fer una estada en una universitat o empresa estrangera en el marc d’un programa de mobilitat o d’un conveni de cooperació educativa en què l’activitat es faci en una tercera llengua i haver obtingut un mínim de 9 ECTS. L'acreditació és automàtica, l'estudiant no ha de fer cap sol·licitud.
Consulta el protocol establert a la UPC per a aquests casos.