Vés al contingut (premeu Retorn)

Expedició Títol oficial i Suplement Europeu al Títol (SET)

Informació prèvia

Un cop aprovats els estudis i assolits els requisits necessaris es pot sol·licitar l'expedició del títol universitari oficial corresponent i del suplement europeu al títol (SET).

El suplement europeu al títol (SET) és un document que aporta informació del títol obtingut mitjançant la descripció de la seva naturalesa, nivell, context i contingut. El SET s'expedeix en català, castellà i anglès i facilita el reconeixement acadèmic i professional dels titulats en el territori europeu a fi de facilitar la seva mobilitat acadèmica i professional entre les universitats i els mercats laborals dels respectius països.

Sol·licitud del SET: A partir del curs 2016-2017 els SET se sol·licita juntament amb la Taxa del Títol. Els estudiants titulats en els estudis d'Enginyeria abans del curs 2016-2017, i que ja hagin sol·licitat el títol i vulguin el SET, hauran de fer una sol·licitud de SET apart i abonar les Taxes corresponents.

Com sol·licitar el Títol i el SET:

Una vegada tingueu l'expedient tancat, a l'e-secretaria s'activarà la funcionalitat TÍTOLS I SOL·LICITUDS. Heu de seguir les instruccions que hi trobareu. El tràmit és molt senzill i en 24-48 hores us podreu descarregar el resguard del títol signat i verificat electrònicament.

Abans de començar el tràmit, quina documentació has de tenir preparada?

  • Pel que fa a les sol·licituds del títol oficial de grau i màster es poden registrar amb el número de DNI, de passaport o de NIE.
  • Les sol·licituds de títol oficial de l’anterior ordenació d’estudis (previs a l’EEES) es poden registrar amb número de DNI (nacionalitat espanyola) o passaport o número de cèdula d'identitat (nacionalitat estrangera).
  • Ara bé, si el títol és previ a l’EEES i va acompanyat de SET, d'acord amb el que estableix el Reial Decret 1044/2003, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el procediment per a l'expedició per part de les universitats del suplement europeu al títol, les persones estrangeres només poden registrar la sol·licitud de títol amb número de passaport.


Si tens dret a algun tipus de descompte i no consta al sistema, si us plau, prepara la documentació que ho justifiqui per presentar-la.


+ Més fàcil

 

arxivat sota: