Vés al contingut (premeu Retorn)

Modalitats de dedicació als estudis

Els estudis conduents a l'obtenció d'un títol de grau o d'un doble títol dels que s'imparteixen a la UPC es poden cursar a temps complet o bé a temps parcial.

La matrícula dels estudiants que cursen els estudis a temps parcial està limitada a un màxim de 36 ECTS per any acadèmic (18 ECTS per quadrimestre).

En el moment de formalitzar la primera matrícula l'estudiant ha de triar la modalitat de dedicació als estudis escollida (temps complet o temps parcial). Aquesta es manté en les matrícules següents mentre l'estudiant es troba en la fase inicial dels estudis, excepte en el cas que es demani la modificació de modalitat i que sigui acceptada.

 

MÀSTER: la dedicació als estudis és únicament en modalitat a temps complet.


Més informació 

Consideracions prèvies

Dedicació normal: crèdits màxims a matricular en un quadrimestre 36 ECTS

Dedicació parcial: crèdits màxims a matricular en un quadrimestre 18 ECTS

 

En qualsevol cas, els estudiants que han demanat una beca no poden modificar la modalitat escollida durant el quadrimestre en curs ni el següent, si la matrícula és quadrimestral, o durant tot l’any acadèmic, si la matrícula és anual.

 

Procediment

Per demanar el canvi, l’estudiant ha de presentar una sol∙licitud justificada degudament a la secretaria del centre docent (e_secretaria).

 

Terminis

Com a màxim, cinc dies naturals abans de l’inici del període de matrícula.