Vés al contingut (premeu Retorn)

Convalidacions CFGS

Marc normatiu

Atès el conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la UPC que possibilita la convalidació de crèdits entre Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) de formació professional específica i els estudis universitaris.  
Poden sol·licitar convalidacions:

 • Estudiants que ja han estat admesos al centre corresponent

A l’ESEIAAT poden sol·licitar convalidacions per CFGS els estudiants de les titulacions:

 • Grau (Fase Comuna) en Enginyeries: Electrònica Industrial i Automàtica, Elèctrica, Mecànica, Química, Tecnologia i Disseny Tèxtil
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • Grau en Enginyeria Elèctrica
 • Grau en Enginyeria Mecànica
 • Grau en Enginyeria Química
 • Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil
 • Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte
 • Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Més informació: http://www.upc.edu/sga/ca/normatives/NormativesAcademiques/NAGRAMAiPROC 

Les convalidacions vigents es poden consultar en els enllaços següents:

 • Des de CFGS(A l’apartat de "Cicles Formatius de Grau Superior" i a la pestanya “Com s’accedeix” de cada estudi, s’indiquen les assignatures que es poden convalidar per cada cicle formatiu).
 • Des d'estudis de Grau  (A l’apartat “Com s’accedeix” de cada estudi, s’indiquen les assignatures que es poden convalidar per cada cicle formatiu).

http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/llistarGrauPerUniversitat.do?partMenuId=20

 

Consideracions prèvies

La convalidació de crèdits té els efectes econòmics que fixa anualment el decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes, aplicable als ensenyaments conduents a l'obtenció d'un títol oficial amb validesa en tot el territori nacional.

Els estudiants de nou accés poden trobar aplicades al seu expedient las convalidacions que pertoquen a la fase inicial dels estudis, en la primera matrícula que han de formalitzar, d’aquesta manera no caldrà modificacions posteriors. Tot i això, s’ha de fer la sol·licitud de la convalidació, en els  terminis oficials establerts al calendari acadèmic de la UPC, en cas contrari, s’eliminaran aquestes convalidacions de l’expedient i l’estudiant haurà de cursar les assignatures i abonar l’import que correspongui

 

Procediment


Sol·licitud

Imprès sol·licitud reconeixements

L’alumnat de Catalunya que obtingui plaça a la UPC per cursar estudis de grau ha de presentar a la secretaria acadèmica del centre corresponent la fotocòpia compulsada del títol (o del resguard de la sol·licitud) o el certificat acreditatiu d'haver superat el cicle formatiu. A l'aplicació de matrícula, hi apareixen les assignatures objecte de convalidació.  

L'alumnat que procedeixi de fora de Catalunya que hagi fet el mateix cicle formatiu objecte de convalidació, ha de presentar a la secretaria acadèmica del centre corresponent un certificat del contingut del pla d'estudis cursat en el lloc d'origen i sol·licitar-ne la convalidació. 

Per a les titulacions d’entrada comuna, la sol·licitud de convalidacions només es farà per a les assignatures comunes

La persona interessada ha d’abonar el preu públic de “sol·licitud d’estudi de reconeixement”. Consulta el Decret de Preus.

La sol·licitud s’ha de presentar a la secretaria del centre on l’estudiant està matriculat o es voldria matricular.

Terminis

Els terminis de sol·licitud són els fitxats en el Calendari Acadèmic de la UPC.