Vés al contingut (premeu Retorn)

Continuïtat d'estudis - Permanència

Documento sin título

Marc normatiu
Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC -  NAGRAMA

Permanència
5.7. Continuïtat dels estudis

El director o directora o el degà o degana del centre docent, per delegació del rector o rectora, pot, en situacions justificades degudament, ampliar el termini establert en els apartats 5 .4 i 5 .5, respectivament, per superar el nombre mínim de crèdits exigits per al primer any acadèmic i/o per superar el rendiment mínim de la fase inicial dels estudis.

Altrament, els estudiants poden sol·licitar al director o directora o el degà o degana del centre docent, de forma motivada i abans de la data que cada any s'estableix a les normes de matrícula, l’ampliació del termini per superar el nombre mínim de crèdits exigits per al primer any acadèmic i/o per superar el rendiment mínim de la fase inicial dels estudis.

Més informació

 

Consideracions prèvies

5.4 Rendiment mínim en el primer any acadèmic

Accés a un títol de grau

Ha d’aprovar un mínim de 12 ECTS

Accés a un doble títol

Si pot matricular 12 ECTS o més, ha d’aprovar un mínim de 12 ECTS, de la segona titulació.
Quan en aplicació de les normes de matrícula establertes, un estudiant no es pot matricular durant el primer any acadèmic de 12 ECTS, ha de superar tots els crèdits de què s’ha pogut matricular de la segona titulació.

Accés per canvi d’estudis

Si pot matricular 12 ECTS o més, ha d’aprovar un mínim de 12 ECTS.
Quan en aplicació de les normes de matrícula establertes, un estudiant no es pot matricular durant el primer any acadèmic de 12 ECTS, ha de superar tots els crèdits de què s’ha pogut matricular.

Accés a un títol de Màster

Ha d’aprovar un mínim de 15 ECTS

 

5.5 Rendiment mínim en la fase inicial des estudis

Accés a un títol de grau

S’ha de superar el nombre mínim de crèdits d’aquesta fase que ha establert el centre docent, en el termini que correspon, segons la modalitat de dedicació als estudis

Accés a un doble títol

 

Titulació ESEIAAT

Permanència UPC

Termini per superar permanència UPC

Permanència pla d’estudis del centre

Modalitat de dedicació dels estudis

Termini per superar mínim de crèdits de fase inicial

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

recorregut successiu Enginyer/a Industrial

12 ECTS

Primer any acadèmic

60 ECTS

Normal

2 anys

Parcial

4 anys

Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials

recorregut successiu Enginyer/a Aeronàutic/a

12 ECTS

Primer any acadèmic

60 ECTS

Normal

2 anys

Parcial

4 anys

Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials

12 ECTS

Primer any acadèmic

60 ECTS

Normal

2 anys

Parcial

4 anys

Grau (Fase comuna) en Enginyeries: Electrònica Industrial i Automàtica, Elèctrica, Mecànica, Química, Tecnologia i Disseny Tèxtil

12 ECTS

Primer any acadèmic

42 ECTS

Normal

2 anys

Parcial

4 anys

Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte

12 ECTS

Primer any acadèmic

42 ECTS

Normal

2 anys

Parcial

4 anys

Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

12 ECTS

Primer any acadèmic

42 ECTS

Normal

2 anys

Parcial

4 anys


5.7
Les reclamacions contra les resolucions emeses pel director o directora o el degà o degana del centre docent s’han d’adreçar al rector o rectora mitjançant un recurs de reposició, en el termini d’un mes a partir del dia següent de la recepció de la resolució del director o directora o del degà o degana.

L’estudiant que ha estat exclòs d’uns estudis en aplicació del que preveuen els apartats 5.4 o 5.5 d’aquesta normativa pot iniciar qualsevol altre estudi al mateix centre que no tingui la fase inicial comuna amb l’estudi del qual ha estat exclòs, el mateix estudi en un altre centre de la UPC o qualsevol altre estudi de la UPC. En tots els casos ha de tenir la plaça assignada per la via de preinscripció o d'acord amb les normes d'accés vigents per a aquells estudis.

L'estudiant que vol reiniciar els estudis dels quals ha estat exclòs o bé iniciar estudis diferents però amb una fase inicial comuna amb l'estudi en qüestió, pot fer-ho al cap d’un any des del moment de la desvinculació si hi torna a tenir una plaça assignada per la via de preinscripció o d'acord amb les normes d'accés vigents per a aquells estudis.

Procediment

Terminis

Els terminis de sol·licitud són:

  • 2021-1: Fins el 15 de febrer de 2022
  • 2021-2: Fins el 15 de juliol de 2022
  • 2022-1: Fins el 15 de febrer de 2023
  • 2022-2 Fins el 15 de juliol de 2023

  Calendaris Acadèmics UPC