Vés al contingut (premeu Retorn)

Certificat de títol en tràmit

El resguard de pagament dels drets d’expedició de títol atorga tots els drets inherents al títol. En cas que aquest resguard no sigui suficient, es pot sol·licitar un certificat de títol en tràmit que la legislació espanyola contempla com a substitut del títol mentre aquest no sigui expedit.

Sol·licitud

Per fer la sol·licitud de títol en tràmit la persona interessada ha d’adreçar-se a la Secretaria de la seva Escola o Facultat (vegeu instància per a la certificació de títol en tràmit ).

S’aconsella sol·licitar-lo amb una antelació mínima d'un mes atès que, per poder disposar de totes les dades necessàries, requereix que la tramitació del títol estigui avançada. 

Idioma del certificat

L’article 15 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, indica que la llengua dels procediments tramitats per l'Administració General de l'Estat serà el castellà o la llengua cooficial en la comunitat autònoma. Per tant, un cop expedit el certificat, si el necessiteu en un altre idioma,  hauríeu de sol·licitar una traducció.

La Universitat Politècnica de Catalunya, mitjançant el Servei de Llengües i Terminologia, ofereix la possibilitat de sol·licitar una traducció simple. Una altra opció, és adreçar-se a l’associació de Traductors i Intèrprets Jurats de Catalunya per tal de contractar els serveis d’un traductor jurat.

Recollida

Una vegada expedit us el farem arribar a l’adreça de correu que indiqueu a la sol·licitud del certificat.

Legalització del Certificat de Títol en Tràmit

  1. Enviar prèviament el Certificat de títol en tràmit  en format digital per correu electrònica a l’adreça legalizaciones.cat@correo.gob.es
  2. Demanar cita prèvia per fer el tràmit de legalització en https://ssweb.seap.minhap.es/icpplus/acInfo
  3. Personar-se el dia i a l’hora indicades, amb el CTT imprès i degudament identificat/identificada (amb una autorització expressa, original i fotocòpia del document d’identitat de la persona interessada, si fa el tràmit una tercera personal).

Actualment només es poden legalitzar documents expedits en castellà.

El procediment a seguir per part de les persones interessades que vulguin legalitzar el seu certificat de títol en tràmit en format digital és l'indicat pel Servei de Legalització de l’Alta Inspección de Educación de la Delegación del Govern a Catalunya.