Comparteix:

Procediments relacionats amb l'avaluació curricular

L’avaluació curricular consisteix en la valoració global de les assignatures que formen part d’un bloc curricular.
Als estudis de grau de l’ESEIAAT es defineixen 2 blocs curriculars:

  • Fase Inicial: s’avaluen els estudiants que han matriculat totes les assignatures del primer any (Q1+Q2) almenys una vegada, així com els que han esgotat el termini màxim per superar la fase inicial.
  • Fase No Inicial: s’avaluen els estudiants que han matriculat la resta d’assignatures obligatòries i optatives del grau, excepte el TFG.

La Comissió d’Avaluació Curricular del bloc és l’encarregada de dur a terme l’Avaluació Curricular d’acord amb la normativa vigent.

 

CALENDARI COMISSIONS AVALUACIÓ CURRICULAR


2023/24 - 1
Reunió C.A.C.  TITOLS DE GRAU 1 de febrer de 2024
Publicació resultats  2 de febrer de 2024
2023/24 - 2
Reunió C.A.C.  TITOLS DE GRAU 11 de juliol de 2024
Publicació resultats  12 de juliol de 2024

 

Procediment i terminis

Tràmit On demanar-ho? Presentació de sol·licituds
No ser avaluat curricularment 


e-Secretaria 3 dies hàbils abans de la data establerta per l'Avaluació curricular
Al·legacions a la CAC e-Secretaria 3 dies hàbils abans de la data establerta per l'Avaluació curricular