Vés al contingut (premeu Retorn)

Adaptació a les titulacions de Grau/Màster

Els estudiants de les titulacions de 1r i 2n cicle i 2 cicle, extingits, que no estiguin afectats per la normativa de permanència* poden sol·licitar l’adaptació als estudis vigents de la nova titulació de Grau/ Màster que els substitueixi.

L'adaptació a un estudi de grau/màster implica el tancament de l'expedient d'origen. No es podran simultaniejar ambdós estudis.

En l'expedient de grau/màster les assignatures es certificaran com "adaptades".

Pel què fa a l'adaptació de les assignatures, caldrà consultar la normativa d’adaptació corresponent als estudis realitzats, i en cas de ser un estudi més antic s’ha de fer l’adaptació als estudis següents per ordre d’extinció:

Àmbit d'Estudis en Enginyeries Industrials

Estudis

Normativa d’adaptació

Correspondència amb els nous estudis de GRAU

1er i 2 Cicle

 

 

Enginyeria Industrial, Pla ‘03

Normativa adaptació Enginyeria Industrial (1er i 2 cicle)

 

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Enginyeries Tècniques

 

 

Enginyeries tècniques extingides 

(Plans 2004 i 2001)

Normativa comuna d’adaptació

 

 

Taules d’adaptació assignatures:

 

Enginyeria tècnica industrial, esp. Electricitat

Taula d’adaptació

Grau en Enginyeria Elèctrica

Enginyeria tècnica industrial, esp. Electrònica Industrial

Taula d’adaptació

Grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica

Enginyeria tècnica industrial, esp. Mecànica

Taula d'adaptació

Grau en Enginyeria Mecànica

Enginyeria tècnica industrial, esp. Química – Industrial

Taula d'adaptació

Grau en Enginyeria Química

Enginyeria tècnica industrial, esp. Tèxtil

 Taula d'adaptació

Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil

 

 

 

Estudis de 2 cicle

 

 

Enginyeria en Organització Industrial Modalitat Presencial, Pla 98

Informació en construcció

Màster universitari en Enginyeria d'Organització

Enginyeria en Organització Industrial Modalitat Semipresencial, Pla 98

Informació en construcció

Màster universitari en Enginyeria d'Organització

Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial, pla 04

Informació en construcció

Màster universitari en
Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial

 

 Ámbit d'Estudis en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Enginyeries tècniques extingides (Plans 2004 i 2001)

 

Enginyeria tècnica de telecomunicació, esp. en So i Imatge

Taules d’adaptació assignatures:

 

Taula d'adaptació

 

 

 

Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

 


Ámbit d'Estudis en Enginyeries Aeroespacials

 

Enginyeria Aeronàutica (1er i 2 cicle)

Normativa adaptació Enginyeria Aeronàutica (1er i 2 cicle)

Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials


Procediment

Es pot sol·licitar l'adaptació mitjançant una instància en l'e-secretaria, dins de l'apartat tràmits, "Sol·licitud adaptació al nou grau"/ “Sol·licitud adaptació a Màster”, o presentant una instància al Director a través de la seu electrònica de la UPC

En el cas d’adaptació a GRAU cal que s'especifiqui les assignatures amb qualificació entre 4 i 4,9 que es vulguin adaptar, per les titulacions de Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials i Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials.

La sol·licitud d'adaptació té associada una taxa d’estudi d’adaptació que es fa arribar des de la secretaria de l’escola a l’interessat, una vegada rebem la sol·licitud.

 

Termini

Durant l’any i com a màxim un mes abans de la matrícula del Q1 (Setembre) i Q2 (febrer).

 

*En el cas d’estar afectat per les normes de permanència s'ha d'obtenir plaça pel procés de preinscripció.