Vés al contingut (premeu Retorn)

[OLD] Reconeixements per pràctiques externes

Graus i màsters

En els estudis oficials de la UPC es poden reconèixer crèdits a partir d'activitats (acadèmiques o no) que són computats per a l'obtenció d'un títol oficial. Aquest reconeixement implica una equivalència pel que fa a competències específiques i/o transversals i a càrrega de treball per a l'estudiant.

Segons la teva titulació poden ser objecte de reconeixement com a crèdits optatius en concepte de pràctiques externes els següents: 

 

Només es poden reconèixer com a crèdits optatius per aquest concepte una de les opcions:

TITULACIÓ

EXPERIÈNCIA LABORAL

PRÀCTIQUES

CURRICULARS (CCE)

CONVALIDACIÓ CFGS

GRAUS:  màxim 12 ECTS

 

Grau en Enginyeria Elèctrica, Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Grau en Enginyeria Mecànica, Grau en Enginyeria Química, Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil, Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte, Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

12 ECTS

-

-

-

12 ECTS

-

-

-

12 ECTS

 

Només es poden reconèixer com a crèdits optatius per aquest concepte una de les opcions:

TITULACIÓ

EXPERIÈNCIA LABORAL

PRÀCTIQUES

CURRICULARS (CCE)

CONVALIDACIÓ CFGS

GRAUS:  màxim 12 ECTS

 

Grau en Enginyeria Elèctrica, Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Grau en Enginyeria Mecànica, Grau en Enginyeria Química, Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil, Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte, Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

12 ECTS

-

-

-

12 ECTS

-

-

-

12 ECTS

 

Només es poden reconèixer com a crèdits optatius per aquest concepte una de les opcions:

TITULACIÓ

EXPERIÈNCIA LABORAL

PRÀCTIQUES

CURRICULARS (CCE)

CONVALIDACIÓ CFGS

GRAUS:  màxim 12 ECTS

 

Grau en Enginyeria Elèctrica, Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Grau en Enginyeria Mecànica, Grau en Enginyeria Química, Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil, Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte, Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

12 ECTS

-

-

-

12 ECTS

-

-

-

12 ECTS

 

Només es poden reconèixer com a crèdits optatius per aquest concepte una de les opcions:

TITULACIÓ

EXPERIÈNCIA LABORAL

PRÀCTIQUES

CURRICULARS (CCE)

CONVALIDACIÓ CFGS

GRAUS:  màxim 12 ECTS

 

Grau en Enginyeria Elèctrica, Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Grau en Enginyeria Mecànica, Grau en Enginyeria Química, Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil, Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte, Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

12 ECTS

-

-

-

12 ECTS

-

-

-

12 ECTS

 

Només es poden reconèixer com a crèdits optatius per aquest concepte una de les opcions:

TITULACIÓ

EXPERIÈNCIA LABORAL

PRÀCTIQUES

CURRICULARS (CCE)

CONVALIDACIÓ CFGS

GRAUS:  màxim 12 ECTS

 

Grau en Enginyeria Elèctrica, Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Grau en Enginyeria Mecànica, Grau en Enginyeria Química, Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil, Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte, Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

12 ECTS

-

-

-

12 ECTS

-

-

-

12 ECTS

 

Només es poden reconèixer com a crèdits optatius per aquest concepte una de les opcions:

TITULACIÓ

EXPERIÈNCIA LABORAL

PRÀCTIQUES

CURRICULARS (CCE)

CONVALIDACIÓ CFGS

GRAUS:  màxim 12 ECTS

 

Grau en Enginyeria Elèctrica, Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Grau en Enginyeria Mecànica, Grau en Enginyeria Química, Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil, Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte, Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

12 ECTS

-

-

-

12 ECTS

-

-

-

12 ECTS

TITULACIÓ

 

PRÀCTIQUES

CURRICULARS (CCE)

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

12 ECTS

Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials

12 ECTS

Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials

12 ECTS

Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial

10 ECTS

Màster Universitari en Enginyeria Industrial

12 ECTS

Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica

12 ECTS

Màster Universitari en Enginyeria d'Organització

12 ECTS

TITULACIÓ

 

PRÀCTIQUES

CURRICULARS (CCE)

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

12 ECTS

Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials

12 ECTS

Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials

12 ECTS

Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial

10 ECTS

Màster Universitari en Enginyeria Industrial

12 ECTS

Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica

12 ECTS

Màster Universitari en Enginyeria d'Organització

12 ECTS

TITULACIÓ

 

PRÀCTIQUES

CURRICULARS (CCE)

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

12 ECTS

Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials

12 ECTS

Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials

12 ECTS

Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial

10 ECTS

Màster Universitari en Enginyeria Industrial

12 ECTS

Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica

12 ECTS

Màster Universitari en Enginyeria d'Organització

12 ECTS

 

Només es poden reconèixer com a crèdits optatius per aquest concepte una de les opcions:

TITULACIÓ

EXPERIÈNCIA LABORAL

PRÀCTIQUES

CURRICULARS (CCE)

CONVALIDACIÓ CFGS

GRAUS:  màxim 12 ECTS

 

Grau en Enginyeria Elèctrica, Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Grau en Enginyeria Mecànica, Grau en Enginyeria Química, Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil, Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte, Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

12 ECTS

-

-

-

12 ECTS

-

-

-

12 ECTS

TITULACIÓ

 

PRÀCTIQUES

CURRICULARS (CCE)

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

12 ECTS

Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials

12 ECTS

Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials

12 ECTS

Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial

10 ECTS

Màster Universitari en Enginyeria Industrial

12 ECTS

Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica

12 ECTS

Màster Universitari en Enginyeria d'Organització

12 ECTS

TITULACIÓ

 

PRÀCTIQUES

CURRICULARS (CCE)

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

12 ECTS

Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials

12 ECTS

Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials

12 ECTS

Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial

10 ECTS

Màster Universitari en Enginyeria Industrial

12 ECTS

Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica

12 ECTS

Màster Universitari en Enginyeria d'Organització

12 ECTS

TITULACIÓ

 

PRÀCTIQUES

CURRICULARS (CCE)

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

12 ECTS

Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials

12 ECTS

Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials

12 ECTS

Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial

10 ECTS

Màster Universitari en Enginyeria Industrial

12 ECTS

Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica

12 ECTS

Màster Universitari en Enginyeria d'Organització

12 ECTS

TITULACIÓ

 

PRÀCTIQUES

CURRICULARS (CCE)

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

12 ECTS

Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials

12 ECTS

Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials

12 ECTS

Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial

10 ECTS

Màster Universitari en Enginyeria Industrial

12 ECTS

Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica

12 ECTS

Màster Universitari en Enginyeria d'Organització

12 ECTS

 

Consideracions prèvies

Poden sol·licitar aquest tipus de reconeixement els estudiants de les titulacions:

Grau en Enginyeria Elèctrica
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Grau en Enginyeria Mecànica
Grau en Enginyeria Química
Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Disseny del Producte


Han de realitzar un total de 30 ECTS optatius, repartits entre els quadrimestres Q6, Q7 i Q8.

 

Tots aquells que vulguin reconèixer crèdits per experiència laboral i professional (12 ECTS), hauran de decidir quines assignatures d'entre les optatives volen cursar per un total de 18 ECTS, i per tant matricular-les, i deixar sense matricular les pendents de reconèixer, 12 ECTS. El procediment de reconeixement es realitzarà durant els quadrimestres Q7 i Q8.


Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Han de realitzar un total de 24 ECTS optatius, repartits entre els quadrimestres Q7 i Q8.

Tots aquells que vulguin reconèixer crèdits per experiència laboral i professional (12 ECTS), hauran de decidir quines assignatures d'entre les optatives volen cursar per un total de 12 ECTS, i per tant matricular-les, i deixar sense matricular les pendents de reconèixer, 12 ECTS. El procediment de reconeixement es realitzarà durant els quadrimestres Q7 i Q8.

Procediment

La sol·licitud de reconeixement s'ha de fer a e_Secretaria i portar, com a mínim, la següent documentació l'Àrea de Gestió Acadèmica, SIAE de l'escola:

 • Certificat de vida laboral que acrediti la vinculació de l'estudiant amb l'empresa.
 • Document emès per l'empresa que acrediti les tasques dutes a terme per la persona interessada així com el període en què les ha dut a terme (han de constar el nombre d'hores totals treballades).
 • Si el mateix estudiant és el responsable de l'empresa, ha d'aportar la certificació de treballador autònom, així com qualsevol altre informe que el centre sol·liciti.

Terminis

Del primer a l’últim dia de classe del quadrimestre

 Convenis de Cooperació Educativa (CCE) – Pràctiques Curriculars

Taula crèdits pràctiques externes

 30 hores dedicació en pràctiques acadèmiques externes equivalen a 1 ECTS 

 

Procediment:

1. Registre a la borsa online

 

2. Trobar entitat col·laboradora

A través de l'oferta del centre i de  forma particular

 

3. Sol·licitar les pràctiques curriculars

emplenar conveni i projecte formatiu –pla de treball i la sol·licitud de Matrícula

 

4. Fer les pràctiques

 

5. Presentació i defensa de la Memòria pels títols

   • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
   • Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials
   • Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials
   • Màster Universitari en Enginyeria Industrial
   • Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica
   • Màster Universitari en Enginyeria d'Organització
   • Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial

 

Presentació de l'informe d'avaluació del tutor de l'empresa i de l'informe final de l'estudiant pels títols

   • Grau en Enginyeria Elèctrica
   • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
   • Grau en Enginyeria Mecànica
   • Grau en Enginyeria Química
   • Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil
   • Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Disseny del Producte
   • Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

 

 6. Qualificació de l'expedient

 

IMPORTANT: La matrícula dels crèdits per pràctiques externes curriculars  implica el pagament del total de crèdits per aquest concepte segons el pla d'estudis, en tots els casos.

 

Trobareu més informació en l'apartat empresa d'aquesta web.

 

Termini

Durant tot el curs acadèmic.

 

Pràctiques externes per Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS)

Trobareu més informació a la Generalitat cercant la vostra titulació. 

 

Procediment

• La sol·licitud de reconeixement s'ha de fer a e-secretaria i portar la següent documentació l'Àrea de Gestió Acadèmica, SIAE de l'escola.

• Si ja es va fer la sol·licitud de les convalidacions a l'inici dels estudis i es tracta de fer només aquest reconeixement, s'ha de fer la sol·licitud a e-secretaria.

 

• Si no es va ver la sol·licitud de les convalidacions a l'inici dels estudis, s'ha de fer a la secretaria de l'escola presentant  l'imprès i la documentació que s'indica en el tràmit reconeixements/convalidacions – convalidació per CFGS.

 

Termini

Abans dels exàmens del segon parcial.

 

Experiència laboral i professional acreditada

GRAUS

El nombre mínim de crèdits que es poden reconèixer són 6 ECTS per cada 1.600 hores de treball acreditades.

Si és necessari, en funció del nombre de crèdits que resten per obtenir el títol, es pot autoritzar el reconeixement d'un nombre inferior de crèdits, sempre que el nombre mínim d'hores de treball sigui de 1.600 hores.

A partir del reconeixement dels 6 primers crèdits (1.600 hores acreditades), es pot reconèixer l'experiència laboral per crèdits, mantenint la proporció corresponent, i fins al nombre màxim de crèdits que permeti el pla d'estudis per pràctiques externes

Sempre que aquesta experiència estigui relacionada amb les competències inherents al títol de grau o màster corresponent, per obtenir un màxim de 12 Crèdits .

L'experiència laboral i professional es reconeix contra el concepte de pràctiques externes.

Més informació 


Procediment

Els estudiants de les titulacions:

 • Grau en Enginyeria Elèctrica
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • Grau en Enginyeria Mecànica
 • Grau en Enginyeria Química
 • Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil
 • Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Disseny del Producte

han de realitzar un total de 30 ECTS optatius, repartits entre els quadrimestres Q6, Q7 i Q8.


Tots aquells que vulguin reconèixer crèdits per experiència laboral i professional (12 ECTS), hauran de decidir quines assignatures d'entre les optatives volen cursar per un total de 18 ECTS, i per tant matricular-les, i deixar sense matricular les pendents de reconèixer, 12 ECTS. El procediment de reconeixement es realitzarà durant els quadrimestres Q7 i Q8.

 

Els estudiants de la titulació de Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals, han de realitzar un total de 24 ECTS optatius, repartits entre els quadrimestres Q7 i Q8.


Tots aquells que vulguin reconèixer crèdits per experiència laboral i professional (12 ECTS), hauran de decidir quines assignatures d'entre les optatives volen cursar per un total de 12 ECTS, i per tant matricular-les, i deixar sense matricular les pendents de reconèixer, 12 ECTS. El procediment de reconeixement es realitzarà durant els quadrimestres Q7 i Q8.

 

Documentació

• La sol·licitud de reconeixement s'ha de fer a la Seu electrònica de la UPC on s'adjuntarà la següent documentació:

• Certificat de vida laboral que acrediti la vinculació de l'estudiant o estudianta amb l'empresa.

• Document emès per l'empresa que acrediti les tasques dutes a terme per la persona interessada així com el període en què les ha dut a terme (han de constar el nombre d'hores totals treballades).

• Si el mateix estudiant o estudianta és el responsable de l'empresa, ha d'aportar la certificació de treballador autònom, així com qualsevol altre informe que el centre sol·liciti.


Termini de presentació

Del primer a l'últim dia de classe del quadrimestre.

 

MÀSTER

Màster Universitari en Enginyeria d'Organització

Es reconeixeran un total de 12 ECTS per 3200 hores treballades acreditades.

Aquest reconeixement és incompatible amb les pràctiques externes, modalitat curricular.

L'experiència laboral i professional es reconeix contra el concepte de pràctiques externes.

Documentació:

La sol·licitud de reconeixement s'ha de fer a la Seu Electrònica de la UPC, adjuntant la següent documentació:
 • Certificat de vida laboral (Tresoreria de la Seguretat Social), que acrediti la vinculació de l'estudiant o estudianta amb l'empresa.
 • Document emès per l'empresa que acrediti les tasques dutes a terme per la persona interessada així com el període en què les ha dut a terme (han de constar el nombre d'hores totals treballades).
 • Contracte laboral on aparegui hores i categoria professional Enginyer Tècnic/ Diplomat o Enginyer Superior/ Llicenciat en l’àmbit de Gestió (Igual o superior al grup 3 de cotització a la S.S.)
 • Si el mateix estudiant o estudianta és el responsable de l'empresa, ha d'aportar la certificació de treballador autònom, i còpia de l'alta al règim i les quotes mensuals.

Termini de sol·licitud:

Del primer a l'últim dia de classe del quadrimestre.

 

Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial

Es reconeixeran un total de 6 ECTS per 1.600 hores de treball acreditades.

L'experiència laboral i professional es reconeix contra el concepte de pràctiques externes.

Aquest reconeixement és incompatible amb les pràctiques externes, modalitat curricular.

Documentació:

La sol·licitud de reconeixement s'ha de fer a la Seu Electrònica de la UPC, adjuntant la següent documentació:

 • Certificat de vida laboral (Tresoreria de la Seguretat Social), que acrediti la vinculació de l'estudiant o estudianta amb l'empresa.
 • Document emès per l'empresa que acrediti les tasques dutes a terme per la persona interessada així com el període en què les ha dut a terme (han de constar el nombre d'hores totals treballades).
 • Contracte laboral on aparegui hores i categoria professional Enginyer Tècnic/ Diplomat o Enginyer Superior/ Llicenciat en l’àmbit de Gestió (Igual o superior al grup 3 de cotització a la S.S.)
 • Si el mateix estudiant o estudianta és el responsable de l'empresa, ha d'aportar la certificació de treballador autònom, i còpia de l'alta al règim i les quotes mensuals.

 

Termini de sol·licitud:

Del primer a l'últim dia de classe del quadrimestre.