Vés al contingut (premeu Retorn)

Normativa Grau en Enginyeria Mecànica

Normativa

Tràmits

Fase inicial: 

 • Nombre mínim i màxim de crèdits: sense limitació a temps complet / màxim 18 ECTS a temps parcial
 • No obligatori matricular assignatures amb qualificació entre 4,0 i 4,9
 • Obligatori matricular assignatures suspeses amb qualificació inferior a 4,0
 • No es poden matricular assignatures de fase no inicial. Excepció: si l'estudiant no està afectat per permanència pot ampliar matrícula amb un nombre màxim d'ECTS de fase no inicial igual a  24 menys el nombre d'ECTS amb nota inferior a 5 de fase inicial 

 Sol·licituds per instància:

 • Canvi a dedicació parcial
 • Canvi a dedicació normal
 • Treure obligatorietat matriculació UD
 • Afegir UD al potencial de matrícula
 • Treure assignatures matriculades
 • Ampliació de crèdits de matrícula
 • Canvi de grup
 • Modificació de matrícula
 • Anul·lació de matrícula
 • Altres tipus

 

Fase NO inicial:

 • Nombre mínim i màxim de crèdits: entre 18 i 36 ECTS a temps complet / màxim 18 ECTS a temps parcial
 • No obligatori matricular assignatures amb qualificació entre 4,0 i 4,9
 • Obligatori matricular assignatures suspeses amb qualificació inferior a 4,0
 • Per poder matricular una assignatura d'un curs s'han d'haver matriculat totes les assignatures dels cursos anteriors
 • El reconeixement de crèdits optatius s'ha de tramitar en l'última matrícula

Treball de fi de grau

El TFG sols es pot matricular quan s'han aprovat 180 ECTS

Normativa

Tràmits

Inici dels estudis: desvinculació dels estudis en cas de no superar 12 ECTS en el primer any

Sol·licituds per instància:

 

 • No computar alfa d'un quadrimestre
 • Continuïtat d'estudis

 

 

Fase inicial: desvinculació dels estudis en cas de no superar l'avaluació curricular de fase inicial en dos anys
Fase NO inicial: desvinculació dels estudis en cas que el rendiment sigui inferior a 0,3 durant tres quadrimestres consecutius

Normativa

Tràmits

Fase inicial: 

 • Criteri: màxim 12 ECTS amb qualificació entre 4,0 i 4,9 i nota mitjana ≥ 5,0

 Sol·licituds per instància:

 • Renúncia a l'avaluació curricular
 • Continuïtat d'estudis

 

Fase NO inicial:

 • Criteri: màxim dos assignatures amb qualificació entre 4,0 i 4,9 i nota mitjana ≥ 5,0.
 • La comissió estudia les al·legacions presentades per casos particulars.

Normativa

Tràmits

Activitats culturals, esportives, solidàries, de cooperació i de representació estudiantil amb reconeixement: UPC Sol·licitud de reconeixement de crèdits optatius
Activitats culturals amb reconeixement: ESEIAAT Sol·licitud de reconeixement de crèdits optatius
Pràctiques externes Sol·licitud de reconeixement de pràctiques externes

Normativa

Tràmits

 • El TFG s'ha de matricular a l'inici del quadrimestre un cop estigui assignat el projecte a l'estudiant
 • La defensa del TFG serà al final del quadrimestre, en les dates previstes al calendari acadèmic. En cas que no es defensi en el període establert
 • Es pot formalitzar matrícula addicional (pagament únicament de taxes): la defensa serà a meitat del quadrimestre addicional en les dates previstes al calendari acadèmic
 • Es pot tornar a formalitzar matrícula (pagament dels crèdits amb increment per repetició): la defensa serà al final del quadrimestre en les dates previstes al calendari acadèmic 

 

Intranet de TFG

Sol·licitud de matrícula addicional

Normativa Tràmits

Assignació de places de mobilitat

International Office