Vés al contingut (premeu Retorn)

prova

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Disseny i Tecnologia Tèxtils

L'objectiu principal del màster universitari en Disseny i Tecnologia Tèxtils és contribuir a la formació tècnica i científica de professionals que puguin ser empleats en el conjunt d'indústries relacionades amb el sector tèxtil de forma àmplia, des de la filatura i el tèxtil de capçalera fins al disseny de productes innovadors i acabats funcionals.

Es pretén contribuir a la formació tecnològica avançada en materials i processos d'alt valor afegit, així com a la innovació en els processos i productes que donin resposta a les necessitats globals actuals i futures del sector considerant-ne les dimensions tècnica, econòmica i ambiental.
Mostra el text complet
Amaga el text complet

Dades generals

Durada i inici
1 curs acadèmic, 60 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Tarda. Dilluns i dimarts de 17 a 20 h i dimecres i dijous de 15 a 21 h. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
1.660 € (6.331 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes

Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura a la guia docent dintre del pla d'estudis.

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició
Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
Títol oficial
Títol oficial

Accés

Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics
Accés directe
El perfil recomanat per a l'admissió al màster, sense que calgui cursar cap complements de formació, és el següent:
 • Grau en alguna enginyeria de l'àmbit industrial.
 • Grau en Enginyeria Forestal, Enginyeria del Medi Natural, Enginyeria Alimentària, en Enginyeria de Ciències Agronòmiques, Enginyeria Agroambiental i del Paisatge, Enginyeria Física, Enginyeria Agrícola o equivalents.
 • Enginyeria industrial de l'ordenació d'estudis anterior.
 • Enginyeria tècnica de l'ordenació d'estudis anterior, de l'àmbit industrial.
 • Enginyeria de Forests, Agrònoma o equivalents.
 • Enginyeria Tècnica Forestal, Agrícola o equivalents.
 • Grau en Química, Física, Biologia, Biotecnologia, Bioquímica, Ciències Ambientals o equivalents.
 • Llicenciatura de Química, Física, Biologia, Ciències Ambientals o equivalents.
Complements formatius
La comissió d'admissió del màster analitzarà els expedients dels estudiants que accedeixin al màster des d'una titulació diferent de les que ofereixen l'accés directe, amb la finalitat de determinar, per a cada cas i si cal, els complements formatius que hagi de cursar l'estudiant.

En el cas de les sol·licituds d'accés des d'alguna titulació no especificada al perfil d'ingrés recomanat, el nombre de crèdits que caldria cursar com a complements formatius seria entre un mínim de 0 ECTS i un màxim de 30. Per a complements iguals o inferiors a 15 ECTS, els crèdits s’haurien de cursar obligatòriament durant el primer quadrimestre d'impartició del màster. Per a complements superiors a 15 ECTS, s’haurien de fer abans d'iniciar el màster.

Les assignatures que calgués cursar com a complements formatius serien dels Graus de l'àmbit industrial de la ESEIAAT.
Places
30
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).
Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Sortides professionals

Sortides professionals
Els titulats i titulades podran, d’una banda, desenvolupar la seva activitat professional en els sectors industrials productius clàssics (producció de fibres, filatura, teixidura, confecció, ennobliment, tintura, acabats, distribució i venda), on seran capaços de gestionar la producció tèxtil en un context de globalització, i, de l’altra, podran liderar i gestionar equips de recerca, desenvolupament i innovació centrats en el desenvolupament de productes tèxtils tècnics, tant enfocats a la indumentària com a la llar, l'aeronàutica, l'esport, la construcció o qualsevol altra àrea on es necessitin elements tèxtils tecnològics amb funcionalitats especials. A més, els futurs titulats i titulades podrien treballar en diversos àmbits industrials relacionats amb el sector tèxtil, com ara la fabricació i comercialització de productes químics relacionats amb els processos tèxtils o el disseny i fabricació de maquinària tèxtil. Els futurs titulats i titulades d'aquest màster tindran un ampli ventall d'oportunitats laborals, de manera que podran esdevenir professionals de la gestió de la producció; tècnics en recerca, desenvolupament i innovació de processos i productes tèxtils; responsables de qualitat de producte; assessors tècnics; responsables en diferents temes d’aquest àmbit; etc.
Competències

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada ha de saber o ha de ser capaç de fer en acabar el procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent dels recursos d'informació.

Competències específiques:
 • Identificar les propietats de fibres i fils tècnics i aplicar-ne les tecnologies de fabricació.
 • Analitzar i aplicar tecnologies de teixidura per al desenvolupament de teixits avançats.
 • Gestionar i optimitzar els processos de tintura i estampació avançats.
 • Gestionar i optimitzar l'aplicació de processos avançats d'acabat tèxtil.
 • Identificar i aplicar tecnologies ambientals i de sostenibilitat dins de l'àmbit del disseny i la tecnologia tèxtils.
 • Utilitzar adequadament les tècniques analítiques per a activitats de recerca i desenvolupament en processos tèxtils.
 • Realitzar, presentar i defensar un exercici original individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un estudi o projecte d'enginyeria en l'àmbit de la titulació de naturalesa professional o d'investigació i en el qual se sintetitzin les competències adquirides en els ensenyaments.

Pla d'estudis no disponible

Opencourseware

Versió per imprimir Obre PDFSessions informatives
Sol·licita informació
Dono el meu consentiment a la UPC per al tractament de les dades de caràcter personal.

Les dades recollides es tractaran tal com es descriu a la taula d'informació i accés a les dades personals

Descarrega la publicació

diptic

Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació i l'Àrea de Docència.