Vés al contingut (premeu Retorn)

Sortides professionals

Màster universitari en Enginyeria Tèxtil i Paperera

Sortides professionals

Aquest màster afavoreix l'adquisició de coneixements i habilitats per a la gestió d'operacions i projectes en els àmbits tèxtil, paperer i gràfic. També proporciona els coneixements i les habilitats que necessiten els qui volen fer un doctorat en enginyeria tèxtil i paperera i els qui volen trobar un lloc de treball en innovació o investigació en qualsevol lloc de la cadena de producció i disseny de productes tèxtils, paperers i gràfics.

Competències

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada és capaç de saber o fer en acabar el procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent del recursos d'informació.

Competències específiques

 • Identificar i avaluar les diferents matèries primeres, productes intermitjos i finals en els respectius àmbits dels processos de fabricació tèxtil, paperer i gràfic.
 • Utilitzar tècniques relacionades amb el disseny i planificació d'experiments i amb els mètodes quantitatius experimentals per a l'anàlisi i la presa de decisions en l'àmbit de la titulació.
 • Analitzar, aplicar i projectar les principals operacions unitàries i sistemes que componen els processos de fabricació tèxtil, paperer i gràfic.
 • Aplicar tecnologies ambientals i de sostenibilitat dins de l'àmbit de la titulació.
 • Capacitat per desenvolupar noves fibres i fils així com estructures teixides i no teixides.
 • Capacitat per quantificar el color i per caracteritzar colorants i pigments i per seleccionar els productes auxiliars i els detergents més adients.
 • Capacitat per optimitzar i gestionar processos d'ecoennobliment tèxtil, producció en blanqueig, tintura, estampació, aprests i processos de depuració i tractament d'aigües residuals tèxtils.
 • Capacitat per aplicar les tècniques d'anàlisi multivariant en el coneixement del mercat relatiu a les matèries i productes tèxtils i per implantar un sistema de producció en flux.
 • Capacitat per seleccionar i avaluar les diverses fonts de fibres vegetals aptes per a la fabricació d'un producte paperer de característiques tècniques determinades.
 • Capacitat per analitzar i avaluar teòrica i experimentalment els aspectes fisico-químics lligats a les diferents etapes dels processos de fabricació en l'àmbit paperer i gràfic.
 • Capacitat per desenvolupar nous tipus de papers, suports o productes paperers.
 • Capacitat per analitzar i avaluar el potencial de la biotecnologia en els processos de fabricació de l'àmbit paperer i gràfic.