Vés al contingut (premeu Retorn)

Sortides professionals

Màster Universitari en Enginyeria Industrial


Professió regulada

Màster que habilita per a l'exercici de la professió regulada d'enginyer/a industrial.

Sortides professionals

La incorporació al món laboral dels titulats i titulades d'aquest màster vindrà facilitada per la visió tecnològica de conjunt i multidisciplinària obtinguda, cosa que permetrà la seva incorporació a qualsevol mena de projectes de l'àmbit industrial. Altres àmbits en què podran exercir la seva professió són les enginyeries, oficines tècniques, departaments d'R+D+I, producció i compres o consultories tecnològiques, de gestió i de disseny de plantes industrials i direcció de projectes, àmbits que demanden actualment enginyers de caràcter polivalent. En definitiva, aquest màster universitari en Enginyeria Industrial confereix una gran versatilitat i flexibilitat en l'ocupabilitat i capacita per desenvolupar i liderar projectes en tots els sectors industrials.

La formació obtinguda en organització i en tècniques de gestió ha donat a l'enginyeria industrial una funció significativa en la direcció d'empreses industrials i de serveis, direcció i gestió de tot tipus de projectes, responsabilitats en l'Administració pública, càrrecs institucionals diversos i organització d'equips multidisciplinaris.

Competències

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada és capaç de saber o fer en acabar el procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent del recursos d'informació.

Competències específiques

 • Conèixer, analitzar i dissenyar sistemes de generació, transport i distribució d'energia elèctrica.
 • Conèixer, projectar, calcular i dissenyar sistemes integrats de fabricació.
 • Dissenyar i fer assaigs de màquines.
 • Analitzar i dissenyar processos químics.
 • Dissenyar i analitzar màquines i motors tèrmics, màquines hidràuliques i instal·lacions de calor i fred industrial.
 • Comprendre, analitzar, explotar i gestionar les diferents fonts d'energia.
 • Dissenyar sistemes electrònics i d'instrumentació industrial.
 • Dissenyar i projectar sistemes de producció automatitzats i control avançat de processos.
 • Organitzar i dirigir empreses.
 • Elaborar estratègies i planificació aplicades a diferents estructures organitzatives.
 • Conèixer el dret mercantil i laboral.
 • Conèixer la comptabilitat financera i de costos.
 • Conèixer els sistemes d'informació a la direcció, organització industrial, sistemes productius i logística i sistemes de gestió de qualitat.
 • Organitzar sistemes productius, logística i sistemes de gestió de qualitat.
 • Organitzar el treball i la gestió dels recursos humans, i conèixer la prevenció de riscos laborals.
 • Exercir la direcció integrada de projectes.
 • Gestionar la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica.
 • Dissenyar, construir i explotar plantes industrials.
 • Conèixer la construcció, edificació, instal·lacions, infraestructures i urbanisme en l'àmbit de l'enginyeria industrial.
 • Calcular i dissenyar estructures.
 • Projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques i de fluids, il·luminació, climatització i ventilació, estalvi i eficiència energètica, acústica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents, i instal·lacions de seguretat.
 • Conèixer els mètodes i les tècniques del transport i manutenció industrial.
 • Verificar i controlar instal·lacions, processos i productes.
 • Realitzar certificacions, auditories, verificacions, assajos i informes.
 • Realitzar, presentar i defensar davant d'un tribunal universitari, una vegada obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, un exercici original realitzat individualment, consistent en un projecte integral d'enginyeria industrial de naturalesa professional, en què se sintetitzin les competències adquirides en el màster.