Comparteix:

Pla d'estudis

Grau en Enginyeria Química


Primer Curs

Codi

Assignatura

Quadrimestre

Docència

Tipus

ECTS

3200011

Mètodes matemàtics I

Q1

Tardor/Primavera

OB

6

3200031

Física I

Q1

Tardor/Primavera

OB

6

320005

Química

Q1

Tardor/Primavera

OB

6

320004

Expressió gràfica a l'enginyeria

Q1

Tardor/Primavera

OB

6

320006

Tecnologies mediambientals i sostenibilitat

Q1

Tardor/Primavera

OB

6

 

Total

 

 

30

3200012

Mètodes matemàtics II

Q2

Tardor/Primavera

OB

6

3200032 Física II

Q2

Tardor/Primavera

OB

6

320002

Fonaments d'informàtica

Q2

Tardor/Primavera

OB

6

320009

Economia i gestió d'empresa

Q2

Tardor/Primavera

OB

6

320007

Ciència i tecnologia de materials

Q2

Tardor/Primavera

OB

6

 

Total

 

 

30


Segon Curs

Codi

Assignatura

Quadrimestre

Docència

Tipus

ECTS

320008

Mètodes Matemàtics III

Q3

Tardor

OB

6

320017

Organització de la producció

Q3

Tardor OB

6

320010

Sistemes mecànics

Q3

Tardor OB

6

320011

Sistemes elèctrics

Q3

Tardor OB

6

320012

Mecànica de fluids

Q3

Tardor

OB

6

 

Total

 

 

 

30

320013

Probabilitat i estadística

Q4

Primavera OB

6

320014

Sistemes electrònics

Q4

Primavera OB

6

320015

Control i automatització industrial

Q4

Primavera OB

6

320016

Enginyeria tèrmica

Q4

Primavera OB

6

320062

Fonaments de l'enginyeria química

Q4

Primavera

OB

6

 

Total

 

 

 

30

Tercer Curs

Codi

Assignatura

Quadrimestre

Docència

Tipus

ECTS

3200661

Experimentació en enginyeria química I

Q5

Tardor

OB

6

3200671

Operacions bàsiques I

Q5

Tardor

OB

6

320063

Análisi química

Q5

Tardor

OB

6

320064

Química orgànica i bioquímica aplicada

Q5

Tardor

OB

6

320065

Enginyeria de la reacció química

Q5

Tardor

OB

6

 

Total

 

 

30

3200662 Experimentació en Enginyeria Química II

Q6

Primavera

OB

6

3200672

 Operacions bàsiques II

Q6

Primavera

OB

6

320068

Riscos, seguretat i tecnologia mediambiental

Q6

Primavera

OB

6

320069

Simulació, optimització i control de processos químics

Q6

Primavera

OB

6

ECTS OPTATIUS Q6 6
Total 30

Quart Curs

Codi

Assignatura

Quadrimestre

Docència

Tipus

ECTS

320018

Metodologia i orientació de projectes

Q7

Tardor OB

6

320070

 Enginyeria de processos químics i biotecnològics

Q7

Tardor OB

6

ECTS OPTATIUS Q7 18
Total 30

320075

Projecte Final de Grau

Q8

Primavera

OB

24

ECTS OPTATIUS Q8 6
Total 30

ESTRUCTURA CRÈDITS OPTATIUS


Tant en les assignatures optatives de l'itinerari general com en les de l'itinerari específic del grau, l’estudiant podrà matricular qualsevol assignatura sempre que estigui ofertada en el quadrimestre.

Assignatures optatives específiques del grau

CodiAssignaturaQuadrimestreDocènciaECTS
320071 Contaminació atmosfèrica i tecnologies de tractament Q6 Primavera 6
320072 Tractament i reutilització d'aigües residuals Q7 Tardor 6
320181 Disseny Jacquard Q7 Tardor 6
205252 Avaluació de la qualitat dels teixits Q7 Tardor 6
320165 Polímers a l'Enginyeria Q7 Tardor 6
320073 Gestió i tractament de residus Q8 Primavera 6
Assignatures optatives de l'itinerari general
Altres vies per assolir crèdits optatius