Comparteix:

Pla d'estudis

Grau en Enginyeria Elèctrica


Primer Curs

Codi

Assignatura

Quadrimestre

Docència

Tipus

ECTS

3200011

Mètodes matemàtics I

Q1

Tardor/Primavera

OB

6

3200031

Física I

Q1

Tardor/Primavera

OB

6

320005

Química

Q1

Tardor/Primavera

OB

6

320004

Expressió gràfica a l'enginyeria

Q1

Tardor/Primavera

OB

6

320006

Tecnologies mediambientals i sostenibilitat

Q1

Tardor/Primavera

OB

6

 

Total

 

 

30

3200012

Mètodes matemàtics II

Q2

Tardor/Primavera

OB

6

3200032 Física II

Q2

Tardor/Primavera

OB

6

320002

Fonaments d'informàtica

Q2

Tardor/Primavera

OB

6

320009

Economia i gestió d'empresa

Q2

Tardor/Primavera

OB

6

320007

Ciència i tecnologia de materials

Q2

Tardor/Primavera

OB

6

 

Total

 

 

30


Segon Curs

Codi

Assignatura

Quadrimestre

Docència

Tipus

ECTS

320008

Mètodes Matemàtics III

Q3

Tardor

OB

6

320017

Organització de la producció

Q3

Tardor OB

6

320010

Sistemes mecànics

Q3

Tardor OB

6

320011

Sistemes elèctrics

Q3

Tardor OB

6

320012

Mecànica de fluids

Q3

Tardor

OB

6

 

Total

 

 

 

30

320013

Probabilitat i estadística

Q4

Primavera OB

6

320014

Sistemes electrònics

Q4

Primavera OB

6

320015

Control i automatització industrial

Q4

Primavera OB

6

320016

Enginyeria tèrmica

Q4

Primavera OB

6

320019

Ampliació de circuits

Q4

Primavera

OB

6

 

Total

 

 

 

30

Tercer Curs

Codi

Assignatura

Quadrimestre

Docència

Tipus

ECTS

320020

Control i automatització industrial avançat

Q5

Tardor

OB

6

3200211

Màquines elèctriques I (és precorequisit de l'assignatura 3200212)*

Q5

Tardor

OB

6

320022

Transport d'energia elèctrica

Q5

Tardor

OB

6

320023

Centrals elèctriques i energies renovables

Q5

Tardor

OB

6

320024

Processat electrònic de potència

Q5

Tardor

OB

6

 

Total

 

 

30

3200212 Màquines elèctriques II (té com a precorequisit l'assignatura 3200211)*

Q6

Primavera

OB

6

320025

Eficiència i qualitat en sistemes elèctrics

Q6

Primavera

OB

6

320128

Instal·lacions elèctriques d'alta tensió

Q6

Primavera

OB

6

320026

Instal·lacions elèctriques de baixa tensió

Q6

Primavera

OB

6

ECTS OPTATIUS Q6 6
Total       30

* Precorequisit: Si una assignatura A és precorequisit d'una altra B, vol dir que per matricular-se de l'assignatura B, cal haver estat matriculat (al menys un quadrimestre abans) de l'assignatura A.

Quart Curs

Codi

Assignatura

Quadrimestre

Docència

Tipus

ECTS

320018

Metodologia i orientació de projectes

Q7

Tardor OB

6

320027

Control i accionaments de màquines elèctriques

Q7

Tardor OB

6

ECTS OPTATIUS Q7 18
Total 30

320032

Projecte Final de Grau

Q8

Primavera

OB

24

ECTS OPTATIUS Q8   6
Total 30

ESTRUCTURA CRÈDITS OPTATIUS


Tant en les assignatures optatives de l'itinerari general com en les de l'itinerari específic del grau, l’estudiant podrà matricular qualsevol assignatura sempre que estigui ofertada en el quadrimestre

Assignatures optatives específiques del grau

CodiAssignaturaQuadrimestreDocènciaECTS
320133 Càlcul i disseny de línies elèctriques d'alta tensió Q6 Primavera 6
320168 Càlcul i construcció de màquines elèctriques Q7 Tardor 6
320162 Integració en la xarxa elèctrica de sistemes d'energia renovable Q7 Tardor 6
320163 Tecnologia de control per a sistemes electromecànics Q7 Tardor 6
320169 Vehicles elèctrics Q8 Primavera 6
320172 Disseny de sistemes solars i eòlics Q8 Primavera 6

Assignatures optatives de l'itinerari general

Altres vies per assolir crèdits optatius