Comparteix:

Assignatures optatives de l'itinerari general

CodiAssignaturaQuadrimestreDocènciaECTS
205230 Enginyeria Hospitalària Tardor 6
205231 Introduction to Big Data Tardor 3
205232 Big Data Tools and Applications Tardor 3
205202 Highly Automated Production Systems - Tardor 3
205214 Safety Robotics and Automation for Industry 4.0 - Tardor 3
205215 Creative Programming with Processing - Tardor 3
205222 UAV Generative Design - Tardor 6
205249 Vibroacoustics Tardor 3
220039 Experimental Design - Tardor 3
220040 Real-time programming and Database Systems - Tardor 3
220066 Mathematicals models in Engineering - Tardor 3
220072 Advanced Control Systems - Tardor 3
220128 Energy Efficiency Systems - Tardor 3
220131 Written academic skills for engineering - Tardor 3
220135 Foundamentals of Robotics - Tardor 3
220141 UAV Guidance & Autonomous Control - Tardor 3
220142 UAV Research & Development - Tardor 3
220146 UAV Research & Development Project - Tardor 3
205256 Introduction to robotics and automation Tardor 3
205258 Hydrogen’s future: technologies and applications Tardor 3
205219 Introducció a la programació orientada a objectes - Tardor/Primavera 3
205220 Programació avançada orientada a objectes - Tardor/Primavera 3
220134 Decision Criteria - Engineer as employer or Engineer as entrepreneur - Tardor/primavera 3
205216 Web Applications - Primavera 3
205217 Electromobility and electrical aircraft systems - Primavera 3
205218 Energy Storage and Conversion Application - Primavera 3
205226 Surface Chemistry for industrial applications design Primavera 3
205227 Introduction to Forensic Expert for Technique Dispute Resolution Primavera 3
205228 Critical thinking for 3D Printing Primavera 6
220063 Introduction to Reverse Engineering - Primavera 3
220071 Characterisation Techniques for Metallic Alloys - Primavera 3
220127 Mathematics and Computing Engineering - Primavera 3
220143 UAV Hardware & Programming - Primavera 3
220144 UAV Sensors & Applications - Primavera 3
220145 UAV Fundamentals & Programming - Primavera 3
220147 Information and Communication Technology - Primavera 3
320028 Tecnologia, societat i globalització. El repte de la sostenibilitat Q6 Primavera 6
320164 Modelització, complexitat i sostenibilitat Q7 Tardor 6
205236 Programació de mòbils Q7 Tardor 6
320192 Iniciació a les tecnologies industrials paperera i gràfica Q7 Tardor 6
320029 Mètode dels elements finits per a l'enginyeria Q7/Q8 Tardor/Primavera 6
320031 Fotònica. Òptica aplicada a l'enginyeria Q8 Primavera 6

320045

Planificació, simulació i supervisió de processos

Q8

Primavera

6

320191 Robòtica Bàsica Q8 Primavera 6
205241 Autonomous Vehicle Programming Primavera 3
205242 Liderazgo y desarrollo profesional en la ingeniería Primavera 3
205243 Professional Communication for Engineers through Virtual Reality Primavera 3
205244 Validating and comunicating innovative idees Primavera 6
205257 Professional communication for engineers through virtual reality II Primavera 3
205259 Diseño de proyectos eléctricos con EPLAN Primavera 3
205260 Digitalization applied to energy systems Primavera 3
205261 Agrivoltaics: photovoltaic solar energy for sustainable development Primavera 3