Comparteix:

Complements de Formació/Matrícula dirigida (Enginyeries Tècniques o Graus)

Procediment per a cursar els complements

Un cop admès al Màster, es realitza una reserva de plaça per un any acadèmic, si passat aquest termini no s'acredita la superació d'aquests crèdits, s'haurà de tornar a formalitzar la preinscripció i aconseguir plaça.

 

Especialitat en l'Enginyeria
Tècnica de procedència
AeronavegacióAeromotorsAeronausAeroportsEquips i Materials
Assignatures i crèdits a cursar
en els Graus de l'ETSEIAT
220025 - Estructures Aeroespacials (7,5 ECTS) 220032 - Disseny d'Avions (4,5 ECTS) 220052 - Propulsió (6,0 ECTS) 220057 - Enginyeria Espacial (6,0 ECTS) 220032 - Disseny d'Avions (4,5 ECTS)
220026 - Dinàmica de Gasos I Transferència de Calor i Massa (6,0 ECTS) 220031 - Disseny d'helicòpters i Aeronaus Diverses (4,5 ECTS) 220026 - Dinàmica de Gasos I Transferència de Calor i Massa (6,0 ECTS) 220026 - Dinàmica de Gasos I Transferència de Calor i Massa (6,0 ECTS) 220031 - Disseny d'helicòpters i Aeronaus Diverses (4,5 ECTS)
220052 - Propulsió (6,0 ECTS) 220057 - Enginyeria Espacial (6,0 ECTS) 220057 - Enginyeria Espacial (6,0 ECTS) 220052 - Propulsió (6,0 ECTS) 220057 - Enginyeria Espacial (6,0 ECTS)
220027 - Mecànica de Vol (6,0 ECTS) 220054 - Enginyeria Aeroportuària (7,5 ECTS) 220054 - Enginyeria Aeroportuària (7,5 ECTS) 220027 - Mecànica de Vol (6,0 ECTS) Enginyeria Aeroportuària (7,5 ECTS)
220055 - Disseny d'Aeronaus (6,0 ECTS) 220055 - Disseny d'Aeronaus (6,0 ECTS)

MATRÍCULA OBLIGATÒRIA/DIRIGIDA EN EL MUEA PER A ALTRES GRAUS AERONÀUTICS (NO GrETA)

Aquestes assignatures són complements a la formació obligatòria rebuda al grau per part de l’estudiantat no GrETA.

Per tant, els estudiants provinents del GrETA ja les han cursat en el seu pla d'estudis i no les podran cursar com a optatives generals.

Grau de ProcedènciaAeronavegacióPropulsióVehiclesAeroportsSistemes
Assignatures a cursar Elements Resistents en l'Aeronàutica (3 ECTS) Fonaments de Disseny d'Aeronaus (3 ECTS) Fonaments de Propulsió (3 ECTS) Elements Resistents en l'Aeronàutica (3 ECTS) Elements Resistents en l'Aeronàutica (3 ECTS)
Fonaments de Propulsió (3 ECTS) Fonaments d'Enginyeria Espacial (3 ECTS) Fonaments d'Enginyeria Espacial (3 ECTS) Propulsió II (3 ECTS) Fonaments de Propulsió (3 ECTS)
Propulsió II (3 ECTS) Fonaments d'Enginyeria Aeroportuària (3 ECTS) Fonaments d'Enginyeria Aeroportuària (3 ECTS) Fonaments de Disseny d'Aeronaus (3 ECTS) Fonaments de Disseny d'Aeronaus (3 ECTS)
Fonaments de Disseny d'Aeronaus (3 ECTS) -------- ---------- --------- ---------
TOTAL CRÈDITS 12 ECTS
9 ECTS
9 ECTS
9 ECTS
9 ECTS
QUADRIMESTRE DE DOCÈNCIA DE LES ASSIGNATURES DE LA MATRÍCULA OBLIGATÒRIA/DIRIGIDA EN EL MUEA
Codi Assignatura Quadrimestre de docència
220370 Fonaments d'Enginyeria Aeroportuària Q1 - Q2
220371 Fonaments de Propulsió Q1 - Q2
220372 Fonaments d'Enginyeria Espacial Q1 - Q2
220373 Fonaments de Disseny d'Aeronaus Q2
220374 Propulsió II Q2
220375 Elements Resistents en l'Aeronàutica Q2