Vés al contingut (premeu Retorn)

Subvencions a associacions d'estudiantes i estudiants de la UPC

La UPC aprova les bases per a l’atorgament de subvencions a activitats i projectes de les Associacions inscrites al registre de la UPC amb l'objectiu de regular els ajuts econòmics que la UPC vol destinar a fomentar l’associacionisme i la participació de l’alumnat a la vida universitària. Poden ser objecte de l'ajut accions realitzades que informin, formin, dinamitzin els campus i fomentin la participació de l’estudiantat, així com la compra de material i/o la contractació de serveis essencials per al desenvolupament de l’activitat pròpia dels col·lectius beneficiaris.

Poden ser beneficiaris dels ajuts les associacions legalment constituïdes i inscrites al registre d’associacions de la UPC, sempre que comptin amb la participació de l’estudiantat.

Les accions de l’objecte d’aquests ajuts han de realitzar-se durant l’any natural de la convocatòria

 

 

 Més informació i presentació de candidatures