Vés al contingut (premeu Retorn)

Normativa de la Sala d'estudi 24 h

 

Condicions d’accés:

Atès que les places són limitades (102), tindran preferència els estudiants de la UPC de Terrassa.

L'accés serà mitjançant targeta UPC.

L’horari d’aquesta sala serà de 24h tots els dies de l’any. En horari de 21 a 8h i caps de setmana i festius caldrà fer una reserva.

De dilluns a divendres laborables de 8 a 21h no serà necessari fer reserva.

Reserva de sala:

Per accedir i romandre a l’aula d’estudi de l’edifici TR10 a partir de les 21h els dies feiners,  els dissabtes i festius, caldrà que us registreu a través de la intranet: https://intranet.eseiaat.upc.edu/ca/espai-24h/propies

Abans d'accedir a la sala, us haureu de dirigir a recepció de l'edifici (al costat sala estudi) per identificar-vos i que comprovin la vostra reserva.

 

Ús de les instal·lacions:

Tots els usuaris i usuàries tenen l’obligació de respectar els altres usuaris i usuàries i el personal assignat per a la gestió dels espais, així com els equipaments i les instal·lacions que es posen a la seva disposició, passadissos i lavabos de la planta baixa de l’edifici TR10.

Amb la finalitat d’oferir un bon ambient de treball que faciliti l’aprenentatge, l’estudi i la recerca de tots els usuaris i usuàries, s’ha de:

 • Respectar el silenci
 • Silenciar els mòbils i no parlar-hi

En els espais destinats a treballar de forma col·lectiva on es pot parlar, cal respectar els nivells de soroll que no creïn molèsties per a la resta d’usuaris.

Per vetllar per un manteniment correcte de les instal·lacions no es permet:

 • Menjar
 • Modificar la disposició del mobiliari
 • Fer un ús inadequat dels recursos i accessos

 

Incompliment de les condicions d’accés i ús de la sala d’estudi, i pèrdua de la condició d’usuari o usuària

Es considera que les conductes següents són incompliments de les condicions d’accés i ús de la sala d’estudi:

Incompliments lleus:

 • Parlar en veu alta o provocar soroll, amb un to superior al permès de manera reiterada o que molesti la resta d’usuaris i usuàries:
 • Menjar
 • Escriure o dibuixar sobre el mobiliari
 • Ignorar els advertiments del personal de seguretat o auxiliar en la seva funció de preservació d’un ambient de treball adequat als espais
 • Utilitzar el telèfon mòbil dins la sala, o deixar que soni

Incompliments greus:

 • La sostracció de qualsevol material pertanyent a altres usuaris o usuàries
 • Danys causats de forma intencionada als equipaments
 • Qualsevol forma de falta de respecte a les persones que vetllen per al bon funcionament dels espais
 • La negativa a identificar-se com a usuari o usuària, mitjançant el carnet d’estudiant de la UPC o un altre document acreditatiu de la identitat de l’usuari o usuària, a petició del personal de seguretat

 

Efectes de l’incompliment:

Per garantir la integritat del patrimoni i el bon servei al conjunt de la comunitat universitària, l’incompliment de les condicions sobre l’accés i ús de les aules d’estudi dóna lloc als efectes següents:

Els incompliments lleus comportaran l’expulsió immediata per un període màxim d’1 mes

Els incompliments greus comportaran l’adopció d’alguna de les mesures següents:

 • Suspensió de la condició d’usuari o usuària per un període de fins a 1 any
 • Suspensió definitiva de la condició d’usuari o usuària

A més, en el cas de danys causats a les instal·lacions o a tercers, es podrà exigir una compensació econòmica al causant.

 

Els responsables de la vigilància estan autoritzats a fer abandonar l’edifici a totes aquelles persones que pel seu mal comportament distorsionin l’ambient d’estudi del centre o facin un mal ús de les instal·lacions.

Aquesta normativa es revisarà cada curs. La direcció es reserva el dret de modificar aquesta normativa en qualsevol moment pels motius de funcionament que es considerin necessaris.