Comparteix:

Proposta de pràctiques curriculars al grup CatMech

Data de publicació: 26/01/2024

Es busca estudiant de grau de tecnologies industrials per participar en un projecte de recerca sobre impressió 3D amb formigó.

OBJECTIUS formatius: aprendre sobre la fabricació de material cementític, aprendre sobre assajos mecànics del formigó en fresc i endurit, aprendre sobre documentació i reporting en l’àmbit de la recerca.

ACTIVITATS: L’estudiant donarà suport als investigadors i treballarà en el projecte de recerca ADRIANO del grup. Fabricarà provetes i mostres de barreges de material cementític: morters i formigons, ajudarà la realització d’assajos de caracterització de mescles fresques, prepararà el sistema per imprimir en 3D, recollirà les dades i les reportarà en format adequat.

Remuneració: 8 €/h

Contacte: lluis.gil@upc.edu