Comparteix:

Pràctiques curriculars a Grup de Recerca MCIA UPC.

Data de publicació: 10 de gener de 2024

Projecte Formatiu

1.- Títol de la Activitat

Models basats en dades e intel·ligència artificial per l’eficiència energètica.

2.- Projecte Formatiu

Relació d’objectius:

 1. Conceptes i procediments aplicats a sistemes de gestió intel·ligent d’energia.
 2. Disseny i caracterització d’algorismes de predicció, optimització i presa de decisions sobre hubs energètics.
 3. Tecnologia d’intel·ligència artificial: machine learning / deep learning

Relació d’activitats:

 1.      Col·laboració en el projecte BlockBatCE2 – 2023 - AEI-010500-2023-50;
 2. Revisió estat bibliografia tècnica
 3. Modelat paramètric de comunitats energètiques
 4. Selecció i anàlisi d’algorismes de predicció, detecció i optimització sobre sistemes de gestió energètica
 5. Disseny i programació de procediments d’analítica de dades basats en ML/DL
 6. Disseny i construcció d’arquitectura cloud per execució d’algorismes basats en l’analítica de dades
 7. Proves, tests funcional i caracterització
 8. Preparació de documentació tècnica i acadèmica

3.- Durada

28 Febrer 2024 – 30 Juny 2024 (18 setmanes). 20h/setmana

4.- Remuneració: 8€/hora

5.- Criteris de selecció

• Preferible enginyeria industrial, 3r. curs o superior

• Qualificació mitjana de notable o superior

• Interés en processat de dades i algorísmica d’intel·ligència artificial

• La formació acreditada en anglès es considerarà un mèrit addicional

 

Contacte: Joan Valls joan.valls.perez@upc.edu