Vés al contingut (premeu Retorn)

Pautes avaluació TFE

Taula amb estils

9 - 107 - 85 - 60 - 4

Avaluació global - 40%

Alta coherència i claredat entre els objectius i els resultats. Ús de pensament crític. Alta originalitat i innovació.

Correlació entre la teoria i la pràctica.
Significativa coherència i claredat entre els objectius i els resultats. Significativa originalitat i innovació. Alguns resultats poden ser aplicables a la pràctica

Acceptable coherència i claredat entre els objectius i els resultats. Acceptable originalitat i innovació.

Aplicacions practiques poc realistes.

Indefinició d’objectius i incoherència amb els resultats.

Escassa originalitat i innovació.

Insuficients idees per ser posades a la pràctica.
Fonaments teòrics - 10% Fonaments teòrics convincents. Clara exposició des avenços que s’assoleixen. Fonaments teòrics acceptables. Acceptables arguments sobre els avenços que s’assoleixen. Fonaments teòrics correctes. Poca informació sobre els avenços que s’assoleixen. Manca de fonaments teòrics. El treball con contribueix al progrés científic ni al coneixement.
Mètode - 10% Total adequació de la metodologia a la temàtica. Metodologies ben utilitzades. Perfecta coherència analítica i relació entre resultats i conclusions Notable adequació de la metodologia a la temàtica. Metodologies acceptables. Interpretació raonada dels els resultats. Conclusions coherents. Correcta adequació de la metodologia a la temàtica. Metodologies correctes. Superficial anàlisi de resultats. Conclusions correctes però incomplertes. Nul.la adequació de la metodologia a la temàtica. Metodologies incorrectes. Insuficient anàlisi de resultats. Conclusions pobres.
Aspectes formals - 10%

Claredat i precisió en l’estructura del treball.

Redacció molt correcta.

Bibliografia correctament referenciada.

Claredat i ordre en l’estructura del treball.

Redacció bastant correcta.

Bibliografia correctament referenciada.
Estructura del treball i redacció acceptables. Bibliografia acceptable. Imprecisió en l’estructura del treball. Inexistència de bibliografia.
Defensa del treball - 30%

Molt bona habilitat comunicativa.

Molt bones transparències.

S’ajusta al temps assignat.

Bona habilitat comunicativa.

Bones transparències.

S’ajusta al temps assignat.

Correcta habilitat comunicativa.

Correctes transparències.

S’ajusta bastant al temps assignat.

Escassa habilitat comunicativa.

Transparències il·legibles i/o estructurades.

No s’ajusta al temps assignat.