Vés al contingut (premeu Retorn)

Defensa del TFE

Un cop entregat i validat el TFE, l’estudiant rep per correu electrònic la convocatòria de defensa del TFE amb la data i l’hora, el lloc i la composició del tribunal amb una antelació mínima de 3 dies hàbils dins del període establert al calendari acadèmic.

En el cas que en el moment de la defensa falti un membre del tribunal, la direcció de l'ESEIAAT podrà nomenar, amb caràcter d'urgència, una persona que el substitueixi. Excepcionalment, un tribunal de TFE es pot fer efectiu amb la presència de només dos dels membres.

L'estudiant disposa d'un temps màxim de 20 minuts per a la presentació, després dels quals cada membre del tribunal li pot demanar els aclariments o les explicacions que consideri convenients.

IMPORTANT: En el cas dels TFM, només es pot defensar el treball quan l’estudiant ha cursat totes les assignatures de la titulació.