Vés al contingut (premeu Retorn)

Contingut del Treball Fi d’Estudis

El TFE, constarà obligatòriament dels següents fitxers:

  • Memòria (Report).  
  • Pressupost (Budget): Inclou el cost de desenvolupament del treball (en el cas dels estudis) o de la solució proposada (en els cas dels projectes).

Si s’escau el TFE també pot incorporar els següents fitxers:

  • Annexos (Report Attachments): Informació complementària que es consideri necessària (normalment inclou els càlculs, la descripció general de les tecnologies aplicades així com la informació tècnica complementària).
  • Plànols (Drawings):  Representació gràfica de les instal·lacions, artefactes, processos o sistemes vinculats al treball.
  • Plec de condicions (Terms Of Reference – TOR; Technical Sheets – TS): Document on s'exposen totes les clàusules i condicions tècniques, econòmiques i legals per realitzar el projecte. És obligatori sempre que a la solució proposada s’hagin especificat o dissenyat elements, components, equips o sistemes concrets.

Cada fitxer disposarà de la seva portadaVeure Annex I “Portades dels diferents fitxers del TFE”.