Comparteix:

Convocatòria de beques UPChelps 2023/2024

Data fi: 28/02/2024

Aquesta convocatòria té com a objectiu sufragar les despeses de matricula (crèdits/taxes/tutoria) d'aquelles persones que tinguin la condició de destinatari, reuneixin els requisits i que puguin acreditar documentalment dificultats socio-econòmiques que els impedeixen o dificulten continuar amb els seus estudis.

  • Destinataris:
  1. Estudiants oficials de grau o de màster enrolats en un dels centres propis de la UPC durant el curs pel qual es presenti la sol·licitud
  2. Estudiants de doctorat de qualsevol dels programes coordinats per la UPC.

Tots els candidats han de reunir, a més, requisits que es recullen a la convocatòria

Queden excloses d'aquesta convocatòria:

  • Les persones matriculades a la UPC en el marc d’un programa de mobilitat incoming.
  • Els estudiants visitants
  • Els matriculats en proves de conjunt

 

  • Data d'inici: 02/10/2023
  • Data fi: 28/02/2024