Comparteix:

Beques de recerca a l'excel·lència per a estudiants del Campus Terrassa Universitària

El període de presentació de projectes serà fins al 16 d'octubre de 2023

Convocatòria de beques de recerca a l'excel·lència adreçades a estudiants dels centres universitaris de Terrassa per l'any 2023, amb l'objectiu de potenciar la recerca al Campus Universitari de Terrassa i contribuir a la potencialitat del nostre territori en aquest camp.

Poden optar a aquestes beques totes les persones físiques i agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica que, a títol individual o col·lectiu, presentin projectes relatius a treballs de recerca sobre la ciència, la tecnologia o l'humanisme social. En cas de participar de manera col·lectiva es nomenarà una persona responsable del projecte a efectes de comunicació i representació. També es pot nomenar com a representant el centre universitari corresponent.

Els treballs han de ser originals i es valoraran aspectes com la innovació, el rigor i la generació d'idees originals rellevants.

El formulari s'ha de signar electrònicament. En cas de no disposar de certificat electrònic personal (idCAT, DNIe...) es pot obtenir identificació i signatura a través de l'idCAT mòbil . Aquest sistema permet donar-se d'alta de forma immediata.

 

 Més informació