Vés al contingut (premeu Retorn)

[09/09/2020 - 22:35h] Notes del Director. Informació per l'inici del curs (I) - COVID-19

[09/09/2020 - 22:35h] Notes del Director. Informació per l'inici del curs (I) - COVID-19

IMPORTANT: Aquest document inclou informació general per totes les titulacions, i informació específica per la docència de les assignatures de Q2 a Q8 dels Graus ESEIAAT que s’inicien a partir del 14 de setembre de 2020.

 


Benvolgudes, benvolguts,


em sap greu enviar e-mails amb massa freqüència però ens trobem en un moment d’aplicació de canvis importants amb la constant incorporació de nova informació que creiem que és bo transmetre amb rapidesa però d’una forma organitzada. Aprofito el missatge per aclarir alguns dubtes puntuals de com ha de començar el curs el proper dilluns i que ens heu fet arribar a partir de l’e-mail del passat dilluns on s'explicava l’actualització del Model Docent de l’ESEIAAT

Malauradament per algunes preguntes encara no tenim les respostes exactes o els procediments completament definits però no volem deixar d'informar-vos de les nostres actuacions i de com volem encarar les dificultats per tal que us feu una imatge de conjunt acurada. Per tant, continuarem enviant-vos missatges amb la informació oficial que creiem que és del vostre interès. 

De moment us volem transmetre la següent Informació d’interès a 09/09/20:

 • Organització de classes:

  • El proper dilluns 14 de setembre comencen les classes de Q2 a Q8 dels Graus ESEIAAT.

  • La docència de les classes de teoria i problemes serà remota. 

  • Les classes de pràctiques seran preferentment presencials. Això no vol dir que obligatòriament totes ho hagin de ser si l’organització interna de l’assignatura ja contempla poder fer-ne una part (o la totalitat si escau) en remot. Val a dir  que de manera general als graus, les pràctiques comencen la 2ª setmana del curs (21 de setembre) i tenim marge per aplicar els protocols d’actuació que s’estan enllestint a nivell global UPC.

  • Preferentment, les pràctiques en sales informàtiques es faran de forma remota utilitzant l’opció de virtualització de PCs disponible a l’Escola (en breu enviarem informació concreta de com fer-ho). ,

  • De forma excepcional es podrà fer alguna sessió a l’aula de manera presencial, informant prèviament a Planificació Acadèmica (planificacio.eseiaat@upc.edu) per tal de procedir a l’obertura de l’aula informàtica implicada donat que, per defecte, estaran tancades.

 • Informació als estudiants i al centre

  • És vital que informeu a l’estudiantat del detall de classes presencials i no presencials de les assignatures via Atenea i abans de començar el curs.

  • Més endavant s’enviarà un model d’Addenda a la Guia Docent a efectes d’incloure els canvis que ens veiem obligats a fer en aquest quadrimestre i garantir que tot quedi correctament documentat.

 • Mesures de protecció:

  • Mascareta obligatòria. En totes les activitats presencials és obligatori portar posada una mascareta quirúrgica o una mascareta higiènica reutilitzable en tot moment i per a totes les activitats que es realitzin. 

  • Higiene de mans. És obligatori netejar-se les mans en entrar i sortir dels edificis, de les aules, dels laboratoris,… S’han instal·lat dispensadors de gel hidroalcohòlic als accessos a tots aquests espais.

  • Material de les aules (comandaments, teclat, ratolí,..). Si es compleix amb el protocol d’higiene de mans tant en entrar com en sortir de l’aula, no és necessari cap protocol addicional per a la desinfecció d’aquest material.

  • Laboratoris. Si es compleix amb el protocol d’higiene de mans tant en entrar com en sortir del laboratori, en principi no és necessari cap protocol addicional per a la desinfecció del material. Només quan la Coordinació de l’assignatura ho consideri necessari i juntament amb els tècnics de laboratori, s’establirà un protocol específic per la desinfecció d’equips, d’instruments i d’altre material.

 • Possibles incidències:

  • Hem de ser conscients que malgrat les mesures de seguretat en qualsevol moment podem tenir un cas positiu al grup de pràctiques que podria implicar el confinament de tot el grup durant 14 dies.

  • En cas d’infecció o quarantena de l’estudiantat, aquest ho haurà de comunicar a l’Escola per tal d’informar al professorat que correspongui. (https://demana.upc.edu/eseiaat)

  • És fonamental garantir la “traçabilitat” de l’Estudiantat per poder determinar els seus contactes estrets, en cas que sigui necessari. Caldrà passar llista a les sessions presencials. L’objectiu principal és mantenir el màxim possible els grups estancs, per tal de prendre les accions corresponents de manera localitzada, sense haver de tancar el conjunt de l’Escola.

  • S’ha de preveure que algun estudiant/a no pugui assistir a una activitat presencial per motius de confinament i, donat el cas, s’ha d’articular la manera que es puguin recuperar els continguts docents no rebuts. Això no vol dir forçosament que s’hagi de repetir la pràctica, podent-se proposar una solució alternativa.

 • Novetats d’equipament a les aules:

  • Aules de gravació i streaming. Estem preparant aules per gravació de vídeos i també per transmetre les classes en directe. Així que les tinguem a punt, us n’informarem de les aules habilitades i de les instruccions de connexió.

  • Les aules informàtiques estan preparades per poder treballar remotament fent servir a distància els ordinadors de l’aula assignada als horaris i que tenen el programari necessari instal·lat .

 • Pla TIC PDI: 

  • Durant la setmana vinent es realitzarà la distribució als representants departamentals del material TIC sol·licitat a l’Escola.

 • Formació i acompanyament:

  • Des de l’Escola ja s’està organitzant una sessió formativa/informativa per a la setmana vinent (segurament dimecres a les 12:00) , amb el nostre company Sisco Vallverdú per tal de refrescar les eines disponibles a la UPC i que ens ajudaran a fer la docència en remot (i resoldre dubtes si escau).

 • Persones de contacte:

  • La persona de contacte de l’Escola per temes COVID19 és la Cap de la UTG, Mercedes Jiménez ( - 620454830).

  • Per qualsevol aclariment acadèmic podeu posar-vos en contacte segons convingui amb el Cap d’Estudis de Graus (Jordi Voltas - jordi.voltas@upc.edu) o amb el Cap d’Estudis de Màsters i Internacionalització (Daniel Garcia-Almiñana - daniel.garcia@upc.edu).


Seguirem informant. 

Una forta abraçada per a tothom !!


Xavier Roca             

Director de l’ESEIAAT

 

arxivat sota: