Vés al contingut (premeu Retorn)

[12/07/2020 - 10:39h] Notes del Director. Informe setmanal (XVI) | COVID-19

[12/07/2020 - 10:39h] Notes del Director. Informe setmanal (XVI) | COVID-19

Benvolgudes, benvolguts,

estem a pocs dies d’acabar el que segurament haurà estat un dels cursos més atípics dels últims anys. La pandèmia segueix activa i hem d’extremar les precaucions en qualsevol de les nostres activitats quotidianes per tal de reduir el risc de contagi. Per sort no ens consta ara mateix cap cas actiu entre la nostra comunitat, si bé si que tenim companys i companyes que han estat malalts i encara n’estan arrossegant les seqüeles. Abans de seguir, molts ànims a tots i totes!

A l’Escola ja ens trobem en plena Fase de Represa. Aquesta setmana gairebé 500 joves hi han fet les Proves d’Accés a la Universitat (la Selectivitat) sense incidències amb una organització impecable. Al mateix temps s’han fet ja tots els exàmens de reavaluació del quadrimestre de tardor, restant per acabar en breu els del quadrimestre de primavera. 

Així mateix, demà dilluns s’acaben els exàmens finals del Màster Universitari en Enginyeria d’Organització (últims exàmens finals de l’Escola), acabant també la seva tasca el Grup de Suport que s’ha creat per donar cobertura telefònica als exàmens finals en remot. Han estat 4 setmanes d’acompanyament i d’ajuda (de les 8:00 fins les 21:00 de manera ininterrompuda) a on s’ha pogut constatar que amb el temps les incidències s’han anat reduint dràsticament. Suposo que entre tots n’hem anat aprenent. Crec que és de justícia aprofitar aquest escrit per fer un agraïment públic a Joseba Quevedo, Blanca Tejedor, Mari Albareda i Sisco Vallverdú. Moltes gràcies.

Des de la setmana vinent fins a final de juliol estarem en període de defenses de TFE (Treballs Fi d’Estudis). En total 452 i tots seran telemàtics, el que implica un repte organitzatiu molt gran. Poc a poc es van publicant les dates de presentacions consensuades entre els 3 membres del tribunal. Recordar que la data serà pública amb una antelació mínima de 3 dies. 

Divendres vinent farem l’última Comissió Permanent del curs. En aquesta es presentarà i votarà el Calendari Acadèmic del curs 2020/21. Es proposarà començar el curs vinent el 14 de setembre pels graus i el 21 de setembre pels màsters. Amb una excepció. Al tenir enguany una selectivitat tant tardana, implica que el gruix de l’alumnat nou de Q1 no es podrà matricular fins ben entrat el setembre, amb el que ens veiem obligats a endarrerir l’inici del Q1 de tots els graus al 28 de setembre. 

En aquesta mateixa Comissió Permanent es presentarà l’organització de classes pel setembre. En el Consell de Govern de la setmana passada es van aprovar les ocupacions màximes dels espais docents de la UPC. Resumint molt es va acordar que les aules de teoria i problemes es podran ocupar amb un màxim d’una persona cada 2,5m2 i/o 50% de la seva capacitat màxima; que les aules informàtiques es podran ocupar amb una persona per ordinador; i que els laboratoris docents es podran ocupar a raó de 1 persona cada 2,5m2 de superfície total (permetent-se el treball per parelles). Tot això amb l’obligatorietat de portar mascareta en el cas que no es pugui mantenir una distància de 1,5m entre persones. Amb aquestes premisses s’han fet uns horaris provisionals que es troben en fase de revisió pels departaments. 

Pel que respecta a grups de teoria i laboratori ja en tenim la distribució de presencialitat definida, mentre que per les sales informàtiques i laboratoris estem fent una ronda de reunions amb tots els Departaments de l’Escola per a consensuar-ne la seva ocupació, assignatura per assignatura i laboratori per laboratori (creiem que, degut a les seves dimensions, la gran majoria de laboratoris podran anar al 100% de grup de pràctiques). Dimecres vinent esperem tenir-ho acabat.  

Avançar-vos que en quan a la presencialitat a aula de grup gran i mitjà, gràcies a les grans capacitats de les nostres aules i la magnífica feina feta per Planificació Acadèmica, s’ha aconseguit que tots els cursos vagin a un 100% de presencialitat a classe (mantenint les mesures de seguretat estipulades i amb horaris compactes) menys el Q3 de GREFI (Fase Comuna), el Q5 de GREEIA (Grau Electrònica) i el Q4 i Q6 de GRETI (Grau en Tecnologies Industrials). Per aquests cursos la presencialitat de l’estudiantat a aules de teoria serà d’un 50% (donarem més detalls amb els horaris), realitzant una instal·lació de càmeres a aules per tal que l’altre 50% pugui seguir les classes en remot, si s’escau.

Comentar, també, que des de Rectorat se’ns ha dotat d’una partida econòmica específica per “adecentar” els nostres auditoris millorant les obertures (finestres) i l’acústica de les sales per a fer-hi classe. Estem parlant d’espais amb una capacitat de 290 persones a on s’hi faran classes de 60 (distància de seguretat màxima).

Seguint estrictament les normes de seguretat aprovades per Consell de Govern, el risc de contagi a la UPC no ha de ser més gran que en qualsevol activitat quotidiana, tot al contrari. Tot i així, en cas que una persona del PDI no pugui fer classe presencial per prescripció mèdica (certificat ASPY), s’haurà de posar en contacte amb Direcció per articular, conjuntament amb el Departament corresponent, els procediments i sistemes que mantinguin l’activitat acadèmica.

Recordem que tenim disponibles 76 Beques d’Aprenentatge destinades a Estudiantat de l’Escola relacionades amb tasques de col·laboració acadèmica amb Departaments. Podeu trobar tota la informació detallada a informació sobre Beques a TAAIESE.

Ja per acabar, recordar que dins del Model Docent que tenim previst pel proper curs, ens trobem en l’Escenari A - Presencialitat limitada (50% aforament màxim per aula), tot i que finalment s’aproxima molt a l’Escenari B - Presencialitat total respectant al màxim totes les mesures de seguretat establertes (s’adjunta “Model Docent” actualitzat amb l’últim Consell de Govern UPC). S’ha de tenir en compte que en qualsevol moment es pot iniciar un nou període de confinament, amb el que podríem passar a l’Escenari C- No presencialitat de manera gairebé instantània. L’Escola s’està preparant per a fer front a aquesta possible eventualitat, i demanem a cada coordinador/coordinadora d’assignatura que tinguin preparat un pla de contingència per un hipotètic canvi d’escenari d’un dia a l’altra.

 

Moltes gràcies, molts ànims, molta salut i una fortíssima abraçada per tothom. Si us plau, cuideu-vos molt!


Xavier Roca                 

Director de l’ESEIAAT


“Cada dia que passa som més a prop”. 

baner-covid.png

arxivat sota: