Vés al contingut (premeu Retorn)

[20/03/2020 - 11:59h] Comunicat ESEIAAT - Adaptació Activitat Docent en relació a COVID-19

[20/03/2020 - 11:59h] Comunicat ESEIAAT - Adaptació Activitat Docent en relació a COVID-19

Benvolgudes i benvolguts,

Com ja sabeu, l’activitat docent presencial es va suspendre el dia 13 de març. En primer lloc vull agrair-vos la vostra dedicació des d'aquest dia per tal de poder posar en marxa l’activitat de docència no presencial a l’ESEIAAT. Em consta que ha suposat i està essent un esforç suplementari important per a tothom, estudiantat, PDI i PAS. 

Les Direccions i Deganats dels centres de la UPC estem en permanent contacte amb el Consell de Direcció de la Universitat per tal de conèixer, de primera mà, les mesures decretades pel Govern i pel Rectorat, i poder acordar entre tots la seva implementació. En aquest sentit, les darreres noticies que ens han arribat indiquen que la suspensió serà més llarga del que s’esperava inicialment.

En conseqüència, no hem de considerar que l’aturada actual sigui només una pausa de 2 o 3 setmanes. Assumim que no és prudent comptar amb que l’activitat que no es pugui fer ara es pugui recuperar més tard. De fet, ara mateix hi ha una possibilitat no nul·la de que la suspensió es perllongui gairebé fins a final de curs. 

Tot i aquesta possibilitat, s’ha de treballar per fer possible que l’estudiantat no perdi el curs i no s’hagi d’anul·lar el quadrimestre. És per això que la directriu que ens arriba de Rectorat és fer TOTA L’ACTIVITAT DOCENT DE MANERA NO PRESENCIAL.

Evidentment aquesta no és una decisió de l'Escola sinó que és un canvi temporal de model d'ensenyament que afecta a tot el sistema universitari. I és per això que, conjuntament des de Rectorat, les Escoles i les Facultats de la UPC, intentarem complir totes les necessitats, treballant conjuntament. Us demanem paciència i comprensió, ja que el futur és imprevisible i, per tant, avancem i adaptem mesures dia rere dia. Al comunicat que es va emetre aquest dimarts després de la reunió de la CRUE amb el Ministerio es deia: "Nos hemos reunido hoy para asegurar que ningún estudiante va a perder el curso debido a las circunstancias actuales...", i aquesta és la línia en què la UPC ens demana que treballem. 

Afortunadament tenim eines telemàtiques al nostre abast que sens dubte ens ajudaran a desenvolupar l’activitat docent en aquesta situació complexa. A mesura que passin els dies les anirem coneixent millor. Em consta que no és poc el que ja hem après tots/es en quatre dies i l’esforç que han fet els serveis TIC per fer-les accessibles i còmodes.

A l’ESEIAAT, tot i que s’han seguit estratègies diverses, ens consta que majoritàriament s’ha optat per garantir la disponibilitat de material docent a ATENEA i fer classes on-line o per videoconferència amb eines com Hangouts Meet de Google. Aquesta darrera eina és també la més utilitzada per al seguiment de tutories i treballs acadèmics.

Ara, amb aquest nou escenari estès en el temps, cal pensar en com dissenyar i implementar mecanismes on-line de seguiment i d’avaluació de l’aprenentatge. A la UPC s’està treballant intensament per preparar, informar i formar sobre sistemes d’avaluació no presencial i en propers missatges esperem poder-vos adjuntar enllaços a recursos d’avaluació a través del campus digital ATENEA. En aquest sentit, els punts que ara mateix més ens preocupen són: les avaluacions on-line i les pràctiques de laboratoris

Pel que fa a les avaluacions, suggerim que s’implementin múltiples proves avaluatives parcials a cada assignatura encara que no siguin les recollides a la guia docent: treballs, lliurament d’exercicis, qüestionaris, lliuraments parcials de projectes, problemes, informes d'aquelles pràctiques que pugueu mantenir, seguiment d'activitats que proposeu, etc... Val a dir que des de Rectorat s’autoritzen aquests canvis atenent l’excepcionalitat de la situació. Queda pendent, si s’escau, com es farien exàmens a distància.

Pel que fa a les pràctiques, volem demanar que, en la mesura dels possibles, es facin activitats pràctiques a distància, o es substitueixin les activitats “de laboratori” per activitats alternatives, o bé s’encabeixi el seu contingut dins la part teòrica de cada assignatura. Si les classes presencials es reprenguessin abans d’acabar el curs, donaríem prioritat a les sessions pràctiques en uns horaris ad hoc. Com que això depèn de moltes variables desconegudes, demanem treballar amb l’escenari de que no sigui possible

L’allargament del calendari acadèmic en 2 setmanes ens dóna certa flexibilitat per encarar la situació actual així com les hipotètiques situacions futures (p.e. baixes de professorat), però en cap cas ha d’implicar incrementar el temari de les assignatures. D’aquesta manera, aquelles assignatures que segueixin on-line el mateix ritme que de manera presencial segurament no hauran d’emprar les dues setmanes extres. Així l’Escola disposaria d’aquestes hores per altres activitats que no s’hagin pogut realitzar, sobretot pràctiques de laboratori. Els detalls d’aquest punt es facilitaran a mesura que es pugui.

Des de Rectorat s’ha creat un Comitè de seguiment de la docència de la UPC que ha encarregat als centres la recollida de les adaptacions de la docència. És a dir, quins mecanismes i activitats s’adopten a cada assignatures per aconseguir els objectius formatius. En breu, els coordinadors i coordinadores d’assignatura rebran un e-mail sol·licitant aquesta informació de forma estructurada. Quan es disposi d’aquesta informació es convocaran reunions amb els/les coordinadors/es de graus i màsters i amb les persones interlocutores dels Departaments per informar i analitzar les situacions específiques. Agraïm per endavant la vostra col·laboració.

Som conscients que, ara per ara hi ha més preguntes que respostes i molts més condicionals dels que voldríem, però la veritat és que no sabem com evolucionaran els esdeveniments. La nostra ferma intenció és seguir informant regularment a mesura que disposem de dades i dates. I, per descomptat, sabem que això ho estem fent sumant els esforços, la dedicació, les propostes i els suggeriments de moltes persones. Us en donem les gràcies pel compromís i per la complicitat

Des de Direcció estem convençuts que, ENTRE TOTS/ES farem possible que l’ESEIAAT segueixi formant enginyers i enginyeres de qualitat.

Quedem a la vostra disposició i, sobretot, cuideu-vos molt.

Una forta abraçada, 

 

Xavier Roca

 

baner-covid.png

arxivat sota: