Skip to content

Curriculum

Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials

First year

Code
Subject
Semester
Teaching Type
ECTS
220001
Q1
Tardor/Primavera OB
6
220002
Q1
Tardor/Primavera OB
6
220003
Q1
Tardor/Primavera OB
6
220004
Q1
Tardor/Primavera OB
6
220005
Q1
Tardor/Primavera OB
6
TOTAL
30
220006
Q2
Tardor/Primavera OB
6
220007
Q2
Tardor/Primavera OB
6
220008
Q2
Tardor/Primavera OB
4,5
220009
Q2
Tardor/Primavera OB
6
220010
Expressió Gràfica
Q2
Tardor/Primavera OB 7,5
TOTAL
30

Second year

Code
Subject
Semester
Teaching Type
ECTS
220011
Q3
Tardor/Primavera OB
6
220012
Q3
Tardor/Primavera OB
6
220013
Q3
Tardor/Primavera OB
6
220014
Q3
Tardor/Primavera OB
6
220015
Q3
Tardor/Primavera OB
6
TOTAL
30
220016
Q4
Tardor/Primavera OB
4,5
220017
Q4
Tardor/Primavera OB
7,5
220018 Sistemes Propulsius
Q4
Tardor/Primavera OB
4,5
220019
Q4
Tardor/Primavera OB
6
220020
Q4
Tardor/Primavera OB
7,5
TOTAL
30

Third year

Code
Subject
Semester
Teaching Type
ECTS
220021
Q5
Tardor/Primavera OB
4,5
220022 Teoria d'Estructures
Q5
Tardor/Primavera OB
7,5
220023
Q5
Tardor/Primavera OB
6
220024
Q5
Tardor/Primavera OB
6
220029
Q5
Tardor OB
6
TOTAL
30

220025

Q6

Tardor/Primavera OB

7,5

220026

Dinàmica de Gasos i Transferència de Calor i Massa

Q6

Tardor/Primavera OB

6

220027

Mecànica de vol

Q6

Tardor/Primavera OB

6

220030

Sistemes i Instruments

Q6

Primavera OB

4,5

ECTS OPTATIUS Q6   6
TOTAL 30

Fourth year

Code
Subject
Semester
Teaching Type
ECTS
220028
Q7
Tardor/Primavera OB

6

220031
Q7
Tardor/Primavera OB

4,5

220032
Q7
Tardor/Primavera OB

4,5

220033 Tecnologia de Fabricació i Manteniment
Q7
Tardor/Primavera OB

4,5

220034 Sistemes Hidràulics
Q7
Tardor/Primavera OB

4,5

ECTS OPTATIUS  Q7

 

6

TOTAL

 

 

 

30

220035
Treball de Fi de Grau
Q8
Tardor/Primavera OB
24
ECTS OPTATIUS Q8 6
TOTAL 30

ESTRUCTURA CRÈDITS OPTATIUS

En l’itinerari d’optativitat general l’estudiant podrà matricular qualsevol assignatura optativa general del grau i/o dels diferents itineraris, sempre que estigui ofertada en el quadrimestre

La Intensificació en UAV-Drons per l'ESEIAAT s'assoleix cursant un mínim de 15 crèdits d'assignatures optatives a escollir entre les assignatures que formen part de la intensificació i desenvolupant un Treball Fi de Grau també vinculat a l'àmbit de la intensificació

Assignatures optatives de l'itinerari general
Assignatures optatives d'itineraris d'ntensificació
Altres vies per assolir crèdits optatius