Skip to content

Professional opportunities

Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte

  • Anàlisi i diagnòstic de productes i processos en empreses de tots els sectors industrials, departaments tècnics, de disseny, d'investigació o de projectes, i de desenvolupament de nous productes.
  • Anàlisi de mercats i detecció d'oportunitats per a nous productes; diagnòstics en innovació i estratègia d'empresa.
  • Composició i anàlisi de formes; modelització, simulació i desenvolupament de models i prototips.
  • Ergonomia i estètica industrial de productes i processos industrials.
  • Empreses de consultoria i assessoria.
  • Exercici lliure de la professió, desenvolupant serveis de consultoria i assessoria en empreses de l'àmbit del disseny.
  • Administració pública.
  • Docència i recerca.