Saltar al contenido (pulsar Return)

Plan de Estudios 3 años

Máster universitario en Ingeniería de Organización

Grup català/castellà - 3 anys

Durada dels estudis 3 anys, repartits en 2 tardes a la setmana.

M1A M1B M2A M2B M3A M3B
M1A
 
Codi
Assignatura
Quadrimestre de docència
Crèdits
220550 Complexos Industrials Q1 - Q2

5

220551 Gestió de la Innovació i la Tecnologia Q1 - Q2

5

220552 Mètodes Quantitatius en Organització Q1 - Q2

5

220553 Direcció Comercial Q1 - Q2

5

Total de crèdits
20
M1B 

Codi
Assignatura
Quadrimestre de docència
Crèdits
220554 Direcció de Personal Q1 - Q2 5
220555 Automatització de Processos Q1 - Q2
5
220556
Q1 - Q2

5

220557
Estadística Aplicada Q1 - Q2
5
Total de crèdits
20
M2A
Codi
Assignatura
Quadrimestre de docència
Crèdits
220558
Q1 - Q2
5
220559
Q1 - Q2
5
220560
Q1 - Q2
5
220561
Q1 - Q2
5
Total de crèdits
20
M2B
Codi
Assignatura
Quadrimestre de docència
Crèdits
220562
Q1 - Q2
5
220563
Q1 - Q2
5
220564
Q1 - Q2
5
220565 Sistemes d'Informació Q1 - Q2 5
Total de crèdits
20
M3A

Codi
Assignatura

Crèdits

Quadrimestre de docència

Crèdits a cursar
220566

7

Q1 - Q2

7

220567

3

Q1 - Q2

3

Assignatures optatives

 

6 - 9(*)
Total de crèdits
19


M3B
Codi
Assignatura

 

Quadrimestre de docència
Crèdits a cursar
Assignatures optatives Veure detall
9 - 12(*)
12
220568
Treball Final de Màster
Q1 - Q2
12
Total de crèdits
21

(*) El nombre d'optatives a cursar al M3A i M3B és orientatiu, i dependrà de l'oferta existent. Es recomana no agafar gaires optatives al M3A per a tenir temps d'anar dissenyant i, fins i tot, treballar amb el TFM (Treball Fi de Màster).