Compartir:

Equipo Directivo

Xavier Roca Ramon
Director
TR1 –  Área Dirección
93 7398113
Jorge Macanás de Benito
Secretari Acadèmic
TR1 –  Área Dirección
93 7398117
Inés Algaba Joaquín
Sotsdirectora de Política Académica
TR1 –  Área Dirección
93 7398070
Núria Forcada Matheu
Sotsdirectora de Treballs Fi d'estudis i Suport a l'estudiantat
TR1 –  Área Dirección
93 7398227
Daniel Garcia-Almiñana
Sotsdirector Cap d'Estudis de Màsters i Internacionalització
TR1 –  Área Dirección
93 7398232
Lluis Gil Espert
Sotsdirector d'Empresa i Recerca
TR1 –  Área Dirección
93 7398914
Ignasi Gil Galí
Sotsdirector de Relacions Internacionals
TR1 –  Área Dirección
93 7397318
David González Díez
Sotsdirector de Projectes d'Estudiantat
TR1 –  Área Dirección
93 7398199
Marcel Macarulla Marti
Sotsdirector d'Innovació Acadèmica
TR1 –  Área Dirección
93 4016751
Miguel Mudarra López
Sotsdirector Cap d'Estudis de Graus
TR1 –  Área Dirección
93 7398217
Núria Salán Ballesteros
Sotsdirectora de Promoció i Estudiantat
TR1 –  Área Dirección
93 7398229
Jordi Voltas i Aguilar
Sotsdirector de Qualitat
TR1 –  Área Dirección
93 7398211
Mercedes Jiménez Lara
Cap Unitat Transversal de Gestió del Campus de Terrassa
TR1 –  Área Dirección
93 7398116

-