Formulari sol·licitud centres educatius JPO

A emplenar pels responsables dels centres educatius que vulguin assistir a les Jornades de Portes Obertes amb els seus alumnes. 

Professor que acompanyarà al grup
Especifiqueu també el nombre de professors que assistiran
Podeu triar més d'un dia per venir.
Hi ha la opció d'assistir a dues xerrades diferents.
Només s'ofereix una ruta per persona.

Enviant aquest formulari autoritzo la Universitat Politècnica de Catalunya a utilitzar les meves dades per enviar-me informació sobre els seus estudis, serveis i activitats. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, del 13 de desembre (LOPD), tinc dret a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les meves dades en els termes legals, per correu postal o enviant un correu electrònic a l'adreça: promocio.eseiaat@upc.edu