Saltar al contenido (pulsar Return)

Plan de estudios

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

Curso 1º

Código Asignatura Cuatrimestre Docencia Tipo Créditos
220080
Álgebra
Q1
Otoño-Primavera OB
6
220081
Cálculo I
Q1
Otoño-Primavera OB
6
220082
Q1
Otoño-Primavera OB
6
220083
Q1
Otoño-Primavera OB
6
220084
Expresión Gráfica I
Q1
Otoño-Primavera OB
6
220085
Informática
Q2
Otoño-Primavera
OB 6
220086
Cálculo II
Q2
Otoño-Primavera
OB 6
220087
Q2
Otoño-Primavera
OB 6
220088
Q2
Otoño-Primavera
OB 6
220089
Expresión Gráfica II
Q2
Otoño-Primavera
OB 3
220090
Tecnologías Industriales
Q2
Primavera
OB 3

Curs 2n

Código
Asignatura
Cuatrimestre
Docencia Tipo
Créditos
220091
Q3
Tardor-Primavera OB
4.5
220092
Q3
Tardor-Primavera OB
6
220093
Q3
Tardor-Primavera OB
6
220094
Q3
Tardor-Primavera OB
7,5
220095
Q3
Tardor-Primavera OB
6
220096
Q4
Tardor-Primavera OB
6
220097
Q4
Tardor-Primavera OB
4,5
220098 Termodinàmica
Q4
Tardor-Primavera OB
6
220099
Q4
Tardor-Primavera OB
6
220100
Q4
Tardor-Primavera OB
7,5

Curs 3r

Codi
Assignatura
Quadrimestre
Docència Tipus
Crèdits
220101
Q5
Tardor Primavera OB
4,5
220102
Q5
Tardor-Primavera OB
7,5
220103
Q5
Tardor-Primavera OB
4,5
220104
Q5
Tardor-Primavera OB
7,5
220105 Teoria de Màquines i Mecanismes
Q5
Tardor-Primavera OB
6
220106 Tecnologia de Materials
Q6
Tardor-Primavera OB
4,5
220107
Q6
Tardor-Primavera OB
4,5
220108
Q6
Tardor-Primavera OB
4,5
220109
Q6
Tardor-Primavera OB
4,5
220110
Q6
Tardor-Primavera OB
6
220111 Termotècnia
Q6
Tardor-Primavera OB

6

Curs 4t

Codi
Assignatura
Quadrimestre
Docència Tipus
Crèdits
220112
Q7
Tardor-Primavera OB
4,5
220113 Teoria d'Estructures i Construccions Industrials
Q7
Tardor-Primavera OB

4,5

220114 Ciència i Tecnologia del Medi Ambient
Q7
Tardor-Primavera OB
6
220115
Q7
Tardor-Primavera OB
6
220116
Q7
Tardor-Primavera OB
3
220117
Q7
Tardor-Primavera OB
6
Optatives Generals
Q8

Veure detall

OP
18
    • Intensificació en Automòbils (*)
Q8 Veure detall OP
    • Intensificació Robòtica i Automatització (*)
Q8 Veure detall OP
    • Intensificació Energia i Sostenibilitat (*)
Q8 Veure detall OP
    • Intensificació Materials (*)
Q8 Veure detall OP
12
220118
Treball de Fi de Grau
Q8
Tardor-Primavera OB
12

(*) Per a obtenir qualsevol de les Intensificacions s'hauran de cursar un mínim de 15 ECTS dels crèdits optatius d'una d'elles, a més del TFG vinculat a l'àmbit escollit.