Compartir:

Pla Formatiu

El projecte formatiu l'ha d'omplir l'empresa; si les pràctiques són curriculars l'empresa ha de fer una descripció ampliada (entre 200-500 paraules) del treball que realitzarà l'estudiant.

Descargar