Vés al contingut (premeu Retorn)

Un exalumne de l’ESEIAAT de la UPC triomfa a YouTube amb ‘Sígueme la corriente’, un canal divulgatiu d’enginyeria elèctrica

Un exalumne de l’ESEIAAT de la UPC triomfa a YouTube amb ‘Sígueme la corriente’, un canal divulgatiu d’enginyeria elèctrica

L’impacte dels vídeos didàctics en la formació universitària de l’Enginyeria Elèctrica és molt positiu, segons es desprèn d’un article publicat a la revista científica de referència ‘IEEE Acces’ escrit per Rubén Lijó, Eduardo Quevedo, Juan José Castro i Ricard Horta. L’article pren com a exemple el canal de YouTube ‘Sígueme la Corriente’ creat per Rubén Lijó, exalumne de l’ESEIAAT de la UPC, que actualment compagina el seu treball de consultor amb la realització de la tesi doctoral a la Universidad de la Laguna. El professor de l’ESEIAAT de la UPC Ricard Horta ha col·laborat en la producció d’aquests vídeos que ha fet servir com a material didàctic durant la pandèmia, en l’assignatura de Màquines Elèctriques, amb resultats molt positius.

Des de fa anys, i a mida que la plataforma de YouTube s’ha anat fent més popular, la figura del YouTuber ha cobrat importància com a nova figura comunicativa. Són innumerables les temàtiques que milions de persones visualitzen en aquest canal i que han fet cèlebres, i fins i tot milionaris, als creadors d’aquests continguts audiovisuals de consum massiu.

Ara, un exalumne de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) arrasa a YouTube amb el seu canal de divulgació tecnològica anomenat ‘Sígueme la Corriente’. Es tracta de Rubén Lijó, consultor a l’empresa Hitachi i estudiant de doctorat a la Universidad de la Laguna, que ha aconseguit fer de l’enginyeria elèctrica un tema de màxim interès, amb 150.000 subscriptors i 4,5 milions de visualitzacions dels seus vídeos.

Rubén Lijó, estudiant de doctorat a la Universidad de La Laguna, juntament amb els tutors de la seva tesi doctoral Eduardo Quevedo, José Juan Castro (tots dos professors de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria), i amb la col·laboració de Ricard Horta (professor de l’ESEIAAT de la UPC), han publicat un article a la revista de referència IEEE Acces titulat ‘Impact of Electrical Engineering Didactic Videos During Emergency Remote Learning’ (Impacte dels vídeos didàctics d’Enginyeria Elèctrica durant l’ensenyament a distància d’emergència’. L’article desgrana pas a pas l’experiència didàctica de la utilització del canal creat per Rubén Lijó aplicat a l’assignatura de Màquines Elèctriques per part del professor Horta durant el període de pandèmia per la COVID.

Segons explica el mateix Ricard Horta, havíem detectat la necessitat de reforçar alguns conceptes, com ara l’electromagnetisme, o els circuits trifàsics, que són crucials per a una tercera part de les assignatures del grau d'Enginyeria Elèctrica. El canal ‘Sígueme la Corriente’ conté nou vídeos didàctics especialment dissenyats per a aquests dos conceptes”.

Però, en quina mesura aquests vídeos han contribuït a potenciar la motivació de l’estudiantat? Tal i com es desprèn de l’article publicat, els professors van recopilar dades dels tres cursos acadèmics marcats per la COVID, a través d’enquestes i entrevistes. “Els resultats evidencien que integrar vídeos didàctics a l’aula és molt positiu sobretot pel que fa a l’aprenentatge conceptual i el rendiment acadèmic. L’impacte sobre la motivació dels nostres estudiants i l’augment del seu interès per l’assignatura és demostrable i molt satisfactori”, afirma Horta.

I és que en l’estudi, realitzat amb una mostra composada per 157 estudiants entre 18 i 20 anys, els investigadors avaluen la variació de la percepció dels estudiants sobre la qualitat de l'educació durant la durada de l'experiment. Amb aquesta finalitat, els estudiants van respondre un qüestionari basat en l'enquesta validada d'Avaluacions dels Estudiants de la Qualitat Educativa (SEEQ) per a l'educació superior, que es compon de 32 preguntes organitzades en nou factors. Després, van quantificar la variació de les qualificacions obtingudes comparant la nota final entre els dos grups experimentals i el grup control.

Finalment, van avaluar més profundament l’afectació dels vídeos sobre la motivació i el compromís dels estudiants al llarg del curs. Aquesta avaluació qualitativa s'ha realitzat mitjançant una entrevista estructurada per comprendre millor i contrastar els resultats anteriors obtinguts a través de l'enquesta SEEQ i el rendiment acadèmic. L'estructura de l'entrevista s'ha basat en les respostes deduïdes de preguntes com ara la quantitat de vídeos visualitzats, el tipus d'ús dels vídeos (satisfacció de la curiositat, preparació d'exàmens, etc.), l’impacte dels vídeos en la motivació i l'interès pel tema, la rellevància de la identitat del creador de continguts (professor versus professional en la matèria) o les implicacions dels vídeos proposats com a complement didàctic.

Segons els quatre autors de l’article i de l’experiència didàctica, “els vídeos de ‘Sígueme la Corriente’ han mostrat tenir un efecte mitigador d'alguns dels impactes negatius principals durant la pandèmia, perquè han contribuït al reforçament de la perspectiva global del grau d'Enginyeria Elèctrica, gràcies a la connexió conceptual de les assignatures.”

Perquè, tal i com conclou Ricard Horta, “l'enfocament pràctic dels vídeos i el fet que siguin desenvolupats per un professional actiu del sector són factors que contribueixen a fer que l'alumnat adquireixi una perspectiva pràctica de la titulació, descobrint de primera mà les aplicacions professionals de les seves competències en la indústria”.

Aquesta recerca, publicada per IEEE Acces, neix fruit de la col·laboració entre la Universitat de Las Palmas de Gran Canària, la Universitat de La Laguna i la UPC i s'emmarca en el desenvolupament de la tesi doctoral de l’autor principal, Rubén Lijó, titulada ’Implicaciones del uso de materiales audiovisuales de divulgación científica como recurso pedagógico en disciplinas STEM’.