20180228_Jornada-practiques-externes.jpg — Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. ESEIAAT — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya
20180228_Jornada-practiques-externes.jpg Torna al lloc