Comparteix:

Pla d'estudis

Grau en Enginyeria Mecànica

 

Primer Curs

Codi

Assignatura

Quadrimestre

Docència

Tipus

ECTS

3200011

Mètodes matemàtics I

Q1

Tardor/Primavera

OB

6

3200031

Física I

Q1

Tardor/Primavera

OB

6

320005

Química

Q1

Tardor/Primavera

OB

6

320004

Expressió gràfica a l'enginyeria

Q1

Tardor/Primavera

OB

6

320006

Tecnologies mediambientals i sostenibilitat

Q1

Tardor/Primavera

OB

6

 

Total

 

 

30

3200012

Mètodes matemàtics II

Q2

Tardor/Primavera

OB

6

3200032 Física II

Q2

Tardor/Primavera

OB

6

320002

Fonaments d'informàtica

Q2

Tardor/Primavera

OB

6

320009

Economia i gestió d'empresa

Q2

Tardor/Primavera

OB

6

320007

Ciència i tecnologia de materials

Q2

Tardor/Primavera

OB

6

 

Total

 

 

30


Segon Curs

Codi

Assignatura

Quadrimestre

Docència

Tipus

ECTS

320008

Mètodes Matemàtics III

Q3

Tardor

OB

6

320017

Organització de la producció

Q3

Tardor OB

6

320010

Sistemes mecànics

Q3

Tardor OB

6

320011

Sistemes elèctrics

Q3

Tardor OB

6

320012

Mecànica de fluids

Q3

Tardor

OB

6

 

Total

 

 

 

30

320013

Probabilitat i estadística

Q4

Primavera OB

6

320014

Sistemes electrònics

Q4

Primavera OB

6

320015

Control i automatització industrial

Q4

Primavera OB

6

320016

Enginyeria tèrmica

Q4

Primavera OB

6

320048

Elasticitat

Q4

Primavera

OB

6

 

Total

 

 

 

30

Tercer Curs

Codi

Assignatura

Quadrimestre

Docència

Tipus

ECTS

 32000511

 Teoria i disseny de màquines i mecanismes I

Q5

Tardor

OB

6

3200501

 Sistemes tèrmics I

Q5

Tardor

OB

4,5

320049

 Resistència de materials

Q5

Tardor

OB

6

320052

 Enginyeria de fluids

Q5

Tardor

OB

6

320053

 Ciència i enginyeria de materials

Q5

Tardor

OB

6

 

Total

 

 

28,5

3200512 Teoria i disseny de màquines i mecanismes II

Q6

Primavera

OB

6

3200502

 Sistemes tèrmics II

Q6

Primavera

OB

4,5

320054

 Estructures i construcció industrial

Q6

Primavera

OB

9

320055

 Enginyeria gràfica

Q6

Primavera

OB

6

ECTS OPTATIUS Q6 6
Total 31,5

Quart Curs

Codi

Assignatura

Quadrimestre

Docència

Tipus

ECTS

320018

Metodologia i orientació de projectes

Q7

Tardor OB

6

320056

 Enginyeria de processos de fabricació

Q7

Tardor OB

6

ECTS OPTATIUS Q7 18
Total 30

320061

Treball Final de Grau

Q8

Primavera

OB

24

ECTS OPTATIUS Q8 6
Total 30

ESTRUCTURA CRÈDITS OPTATIUS

 

Tant en les assignatures optatives de l'itinerari general com en les de l'itinerari específic del grau, l’estudiant podrà matricular qualsevol assignatura sempre que estigui ofertada en el quadrimestre.

Assignatures optatives específiques del grau

Codi Assignatura Quadrimestre Docència ECTS
320057 Accionaments i transmissions Q6 Primavera 6
320058 Tecnologia de materials plàstics Q6 Primavera 6
320060 Ajustos i control numèric Q7 Tardor 6
320179 Mecànica experimental de materials i estructures avançades Q7 Tardor 6
320180 Industrialització de projectes mecànics Q7 Tardor 6
320174 CAD mecànic Q8 Primavera 6
Assignatures optatives de l'itinerari general
Altres vies per assolir crèdits optatius