Vés al contingut (premeu Retorn)

Oposicions Cos d'Enginyers Aeronàutics

  • Oposicions Cos d'Enginyers Aeronàutics
  • 2018-01-16T00:00:00+01:00
  • 2018-02-10T23:59:59+01:00
  • Es convoca procés selectiu per a cobrir 83 places del Cos d'Enginyers Aeronàutics , Codi 1406, pel sistema general d'accés lliure i 5 places d'accés per promoció interna, de les compreses en el Reial Decret 702/2017 , de 7 de juliol.

Es convoca procés selectiu per a cobrir 83 places del Cos d'Enginyers Aeronàutics , Codi 1406, pel sistema general d'accés lliure i 5 places d'accés per promoció interna, de les compreses en el Reial Decret 702/2017 , de 7 de juliol.

Quan
16/01/2018 a 10/02/2018
Afegeix un esdeveniment al calendari
iCal

Es convoca procés selectiu per a cobrir 83 places del Cos d'Enginyers Aeronàutics , Codi 1406, pel sistema general d'accés lliure i 5 places d'accés per promoció interna , de les compreses en el Reial Decret 702/2017 , de 7 de juliol. 

Del total de les 83 places citades per a la cobertura pel sistema general d'accés lliure, es reservaran 4 per als que tinguin la condició legal de persones amb discapacitat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. 

El procés selectiu es realitzarà mitjançant el sistema de concurs-oposició per a tots els aspirants, amb les valoracions, exercicis i puntuacions que s'especifiquen a l'annex I de la convocatòria. 

En tot cas, la sol·licitud s'ha de presentar en el termini de vint dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la data de publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat i es dirigirà a la Subsecretaria de Foment. 

Convoca 
Ministeri de Foment 

Requisits 
Es requereix estar en possessió o tenir complides les condicions per obtenir el títol d'Enginyer Aeronàutic o aquell que habiliti per a l'exercici d'aquesta professió regulada, segons estableixen les directives comunitàries, a la data de finalització del termini de presentació de instàncies. 

Els aspirants amb titulacions universitàries obtingudes a l'estranger hauran d'estar en possessió de la corresponent credencial d'homologació o, si escau, del corresponent certificat d'equivalència, a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies. Aquest requisit no és aplicable als aspirants que hagin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret comunitari. 

Més Informació 
Resolució de 5 de gener de 2018, de la Subsecretaria, per la qual es convoca procés selectiu per a ingrés, pel sistema general d'accés lliure i promoció interna, en el Cos d'Enginyers Aeronàutics. 

Feu clic aquí per veure la resolució publicada al BOE