Vés al contingut (premeu Retorn)

Govern i representació

 

 

El Reglament de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa va ser aprovat pel Consell de Govern de la UPC el 19 de juliol de 2016 (Acord núm.135/2016). Aquest document té per objecte regular l’organització i el funcionament de l’escola. En ell s’hi defineix l'estructura de govern i de gestió del centre, i s'especifica la composició i les competències de cadascun dels òrgans de govern, així com el procediment d'elecció dels representants dels col·lectius que formen la comunitat del centre: personal docent i investigador, estudiantat i personal d'administració i serveis.

 

IndicadorsXifres
Titulacions de Grau 10
Màsters Universitaris 6
Programes de Doctorat 4
Dobles titulacions amb universitats internacionals 7
Dobles titulacions CFIS 4
Programes de Dobles titulacions interns 9
Dobles titulacions amb la UOC 4
Titulacions de 1r i 2n Cicle (en extinció) 2
Personal Docent i Investigador 446
Grups de Recerca 34
Personal d'Administració i Serveis 41
Estudiantat 3465
Unitats Bàsiques 20
Convenis de Cooperació Educativa Universitat-Empresa Aprox. 1000
Convenis amb Institucions d'Àmbit Internacional 183
Places de Mobilitat Internacional 906
Delegacions i Associacions d'Estudiants 22