Vés al contingut (premeu Retorn)

Després intercanvi

Outgoings Students

Després de l'intercanvi

Tots els estudiants, a la tornada, heu de lliurar la següent documentació:

  • Certificat de notes original per procedir al reconeixement de crèdits especificat al precompromís i al learning agreement. Recordeu que aquests dos documents han de coincidir.
  • Certificat d'estada: Tots els estudiants Erasmus+ (independentment de tenir beca o no) han de lliurar a l'ESEIAAT un certificat d'estada , en el termini màxim d'un mes des de la finalització de la teva estada. Cal que estigui signat per una persona responsable de relacions internacionals del centre de destinació, i també segellat per aquell centre. Aquest certificat no pot tenir cap esmena ni correcció de cap tipus, i ha de mostrar clarament tres dates: data d'inici i finalització de l'estada, i data d'emissió del certificat. La data d'emissió del certificat ha de ser igual o posterior a la de finalització de l'estada. Recordeu també que és imprescindible per rebre ajuts econòmics.
  • Qüestionari i test d'idioma: Uns dies abans de finar la teva estada rebràs al correu electrònic uns enllaços per respondre els següents qüestionaris.
    • Qüestionari UE. (El fet de no fer el Qüestionari UE implicarà la devolució de l'ajut percebut.)
    • Test final de coneixement d'idioma.
  • TFG/TFM fet a destinació. És imprescindible que lliureu una còpia en pdf de la memòria de treball a l'ESEIAAT.