Vés al contingut (premeu Retorn)

Reconeixement de crèdits de lliure elecció per Treball – Plans en extinció

El reconeixement de crèdits per experiència professional és el mecanisme pel qual s'integren a l'expedient de l'estudiant els crèdits de lliure elecció corresponents a:  pràctiques en empreses/ departaments, beques col·laboració MEC, beques UPC (aprenentatge), beques CTT, programa de formació, convenis de cooperació educativa i a l'experiència professional.

Aquest tràmit s'ha de realitzar en un termini màxim d'un mes des de la finalització de les pràctiques (excepte beques d'aprenentatge) o l'activitat professional. En cas de contracte  indefinit, quan estiguin assolides les hores màximes a reconèixer.

Per a les titulacions:

Enginyeria Industrial (pla ‘03)

Enginyeria Aeronàutica (pla ‘04)

Enginyeria en Organització Industrial (pla 98)

Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (pla ’04)


Procediment

La documentació que s'ha de lliurar al Servei d’Informació i Atenció a l’Estudiantat (SIAE) és:

Model A (imprès de sol·licitud)

Model B (imprès descripció de l'activitat) 

Model C (imprès valoració de l'activitat)

Fotocòpia del contracte de treball, Conveni Cooperació Educativa, credencial de becari (MEC) i en el cas de beques d'aprenentatge, el Faig Constar emès pel CTT.

Un cop transcorreguts 15 dies des del lliurament de la documentació al SIAE, podràs imprimir-te l'abonaré  en l'apartat (matrícula/impresos matrícula/reconeixements) de l'e-secretaria i pagar les taxes al banc per què figurin com a reconeguts al teu expedient.

Un cop pagats, en un termini de 5 dies aproximadament, quedaran reconeguts en el teu expedient. No cal portar el justificant de pagament al SIAE.

Termini

Degut a l’extinció del pla d’estudis, el darrer curs per poder demanar el reconeixement és el 2016/2017 – 1r. Quadrimestre

Quadrimestre de Tardor: darrer dia de presentació de sol·licituds 16.1.2017