Vés al contingut (premeu Retorn)

Reconeixement crèdits de lliure elecció - Plans en extinció

El reconeixement de crèdits de lliure elecció és el mecanisme pel qual s'integren a l'expedient de l'estudiant els crèdits corresponents a: idiomes estrangers, activitats esportives, activitats de representació estudiantil, pràctiques accions de cooperació, altres estudis universitaris i formació complementaria no reglada a nivell universitari.

Procediment

La documentació que s'ha de lliurar al Servei d’Informació i Atenció a l’Estudiantat (SIAE) és el Model D (2 CÒPIES), juntament amb l'original i còpia del títol, diploma, certificat etc. que us dona dret al reconeixement dels crèdits de lliure elecció.                                            .

Si la RESOLUCIÓ es positiva, en un període de 10 dies des del lliurament de la documentació al SIAE, es generarà l'abonaré  en l'apartat (matrícula/impresos matrícula/altres reconeixements) de l'e-secretaria per poder anar al banc i pagar-lo.

Un cop pagats, en un termini de 5 dies aproximadament, quedaran reconeguts en el teu expedient. No cal portar el justificant de pagament al SIAE.

Termini

Degut a l’extinció del pla d’estudis, el darrer curs per poder demanar el reconeixement és el 2016/2017 – 1r. Quadrimestre

  • Quadrimestre de Tardor: darrer dia de presentació de sol·licituds 16.1.2017