Vés al contingut (premeu Retorn)

Avaluació curricular

A la majoria de titulacions ofertes per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'avaluació del progrés en els estudis per part dels estudiants es realitza en dues fases: a l'avaluació de les assignatures i a l'avaluació posterior dels blocs curriculars.

Un bloc curricular està format per un conjunt d’assignatures que s’han agrupat entre sí pel fet de compartir alguna característica singular (pertànyer a la fase inicial, ser optatives, afinitat disciplinar, etc.).

Amb posterioritat a la publicació del resultat de les assignatures, es reuneix la Comissió d’Avaluació Curricular (CAC). Aquesta comissió valora els expedients de tots aquells estudiants que han matriculat i han estat avaluats de totes les assignatures que conformen qualsevol dels blocs curriculars.

En el cas de la Fase Inicial, a més, tot i que l’estudiant no hagi matriculat totes les assignatures, si ja ha esgotat el termini màxim per superar-la, la CAC també valorarà aquest bloc del seu expedient.

Si l’estudiant ha aprovat totes les assignatures que conformen el bloc, el bloc curricular es considerarà aprovat automàticament. Cas que no sigui així, la CAC podrà valorar l’aprovació del bloc en determinades condicions  particulars i tenint en compte l’evolució del conjunt del seu expedient.

Els resultats de l’avaluació curricular, és a dir, si l’estudiant ha superat o no el bloc avaluat, es publiquen una vegada tractats els expedients en la reunió de la CAC.

CALENDARI COMISSIONS AVALUACIÓ CURRICULAR

Reunió C.A.C.  TITOLS DE GRAU:                   13 de juliol de 2017
Publicació resultats:                                       17 de juliol de 2017

 

Procediment i terminis

Tràmit On demanar-ho? Període
No ser avaluat curricularment 

Al·legacions a la CAC
e-Secretaria
Presentació de sol·licituds: 

fins el 6 de juliol de 2017